Polikliniek Revalidatie

Revalideren betekent weer zo goed mogelijk leren functioneren in het dagelijks leven. Dit kan gaan om herstel van klachten of leren omgaan met beperkingen.

Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met hersenletsel. Dit kan worden veroorzaakt door ziekten, aangeboren afwijkingen, een ongeval of door overbelasting. Het doel van de revalidatie is een zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij en/of (in het geval van kinderen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken.

Tijdens uw eerste bezoek stelt de revalidatiearts u vragen over uw klachten en problemen. Meestal wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. Een lichamelijke beperking kan ingrijpende gevolgen hebben in het dagelijks functioneren. De revalidatiearts kijkt samen met u welke beperkingen u ervaart en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Op basis daarvan maakt de revalidatiearts een behandelplan om uw dagelijks functioneren te verbeteren. Dit bezoek duurt ongeveer 45 minuten. Bekijk voor meer informatie de folder.

Klik hier voor de wachttijden.

Poliklinische revalidatie behandeling (PRB) betekent dat u een paar keer per week door deskundige behandelaars van het revalidatieteam van het ziekenhuis behandeld wordt.  Het doel hiervan is om uw beperkingen te verminderen en/of u te leren met bestaande beperkingen anders om te gaan, zodat u in het dagelijks leven beter kunt functioneren.

Er is aandacht voor bewegen, mobiel zijn, zelfverzorging en andere dagelijkse activiteiten, werk, vrije tijd, verwerking, relatie en communicatie. Naast het geven van behandelingen, wordt er door de behandelaars ook advies en informatie gegeven en kan er hulp worden geboden bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen als dit noodzakelijk mocht zijn. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor het totale behandelplan. Met een vaste regelmaat bespreekt de revalidatiearts uw vorderingen met de betrokken behandelaars. Op basis van de uitkomst hiervan wordt het revalidatieprogramma bijgesteld. Poliklinische revalidatie wordt door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering. Poliklinische revalidatie kan op twee manieren plaatsvinden: individueel of groepsgewijs. 

Bekijk voor meer informatie het specialisme Revalidatie binnen onze patiëntenfolders.