Verpleegafdeling Chirurgie

Voor de chirurgen staat de patiënt centraal. Daarom streven zij ernaar u de gelegenheid te geven in uw eigen omgeving behandeld te worden. Er worden spreekuren gehouden in Hardenberg, Coevorden en Ommen. De chirurgen worden bijgestaan door een vast team van medewerkers. Zij ontvangen u en helpen de chirurg tijdens het spreekuur.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een bezoek aan uw arts. Het is verstandig om vooraf op te schrijven wat u precies wilt vragen en welke informatie u wilt. Dat is prettig voor uw arts, maar zeker voor uzelf. Zo voorkomt u dat u met een onvoldaan gevoel de deur uit gaat. Lees hier meer over het bezoek aan het ziekenhuis.

De operatie   

Als u een operatie moet ondergaan, wordt u enkele uren voor de operatie of soms de middag ervoor opgenomen. Op de verpleegafdeling neemt een verpleegkundige samen met u en eventueel met uw contactpersoon, uw gegevens door. Tijdens dit gesprek kunt u zelf ook de nodige vragen stellen. Vervolgens krijgt u een kleine rondleiding over de afdeling en kunt u uw intrek nemen op uw kamer. Dit kan een zes, vier-, twee- of éénpersoonskamer zijn. Eenmaal geïnstalleerd, meet de verpleegkundige uw bloeddruk en temperatuur en zet met een stift een kruis op het te opereren lichaamsdeel. Indien nodig, wordt er alvast een elastische kous aangemeten, welke u direct na de operatie aan krijgt. Bent u diabeet of onder behandeling bij de trombosedienst, dan wordt er ook nog bloed geprikt.

 

 

Als u de dag voor de operatie wordt opgenomen, kunt u in overleg met uw verpleegkundige, die dag invullen zoals u maar wilt. Zolang u maar binnen het ziekenhuis blijft. Wel is het wenselijk dat u op de afdeling bent wanneer de maaltijden worden geserveerd. Dit gebeurt rond 17.00 uur. Wij raden u ook aan om voor u gaat slapen nog een boterham te eten, want vanaf 24.00 uur moet u nuchter blijven voor de operatie.

Na afloop van de operatie, komt u na uw verblijf op de uitslaapkamer weer op de afdeling en mag u bellen met thuis of een verpleegkundige te vragen dit te doen. Ook mag het thuisfront ten allen tijde bellen met de afdeling via tel. 0523 - 27 68 22.

Een operatie kan best een spannende en ingrijpende gebeurtenis zijn. Ervaring heeft uitgewezen dat de kinderen die een goede voorlichting hebben gehad, de ingreep rustiger ondergaan en beter verwerken. Op de pagina Kinder- en Jongerenafdeling staan drie foto-albums van kinderen die een operatie ondergaan. Elke foto geeft informatie over de stappen in de procedure en geven een algemeen beeld. In sommige situaties kan het iets anders verlopen. Aanvullende informatie is te vinden in de folder Anesthesie en opname bij kinderen.