Poliklinische Ergotherapie

Als na uw ontslag uit het ziekenhuis een vervolgbehandeling noodzakelijk is, dan zal de ergotherapeut de mogelijkheden hiervoor met u bespreken. Wellicht dat de behandeling overgedragen kan worden naar een ergotherapeut in uw woonplaats, maar het is ook mogelijk dat ergotherapie poliklinisch voortgezet wordt door een ergotherapeut van de Saxenburgh Groep.

Ook na een bezoek aan een specialist op de polikliniek kunt u verwezen worden naar de afdeling ergotherapie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u door uw huisarts wordt verwezen naar de afdeling ergotherapie.

Poliklinisch worden de volgende ergotherapeutische behandelingen aangeboden:

  • Ergotherapie aan huis
  • Poliklinische revalidatie

U kunt de afdeling ergotherapie bereiken op werkdagen tussen  08.00 – 16.30 uur. (secretariaat afd. revalidatie)  U vindt ons op de begane grond Röpcke-Zweers Ziekenhuis.Voor een behandeling op de afdeling ergotherapie is een schriftelijke verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Zodra de verwijzing bij de afdeling ergotherapie binnen is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.