Polikliniek Psychiatrie

De polikliniek van de PAAZ biedt een breed scala aan behandelmogelijkheden en is bedoeld voor onderzoeken, diagnostiek, advies en behandeling van patiënten met een psychische stoornis zoals een depressie, een manisch depressieve stoornis, angst, dwanghandelingen, psychotische verschijnselen of psychosomatische klachten.

Per maart 2016 gaat de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis Saxenburgh Groep verder als INTER-PSY Vechtdal Kliniek. De behandelingen van de PAAZ worden door GGZ-instelling INTER-PSY met de bestaande medewerkers op dezelfde locatie (in gebouw Viderus) bij het ziekenhuis in Hardenberg voortgezet.

Voor een bezoek aan de psychiater, klinisch psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maakt de secretaresse van de polikliniek een afspraak met u. Indien mogelijk neemt de volgende zaken mee naar uw afspraak:

  • Verwijsbrief van de huisarts
  • Afsprakenkaart
  • Alle medicijnen die u gebruikt of uw medicijnkaart

Het kan voorkomen dat u zich niet aan de afspraak kunt houden. Wij vragen u met nadruk, zo spoedig mogelijk af te bellen bij het secretariaat. Andere patiënten kunnen dan eerder worden geholpen en u kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Polikliniek PAAZ

Telefoon      (0523) 27 65 65
Fax   (0523) 27 65 64

        
Openingstijden polikliniek:

Maandag, dinsdag, donderdag 8.30 – 16.00 uur
Woensdag 8.30  - 12.00 uur
Vrijdag     8.30 – 16.00 uur

   
Reguliere verwijzing naar de polikliniek
Fax verwijsbrief naar polikliniek
Poli stuurt een brief met afspraak naar de patiënt

Semi-spoed verwijzing polikliniek
Huisarts overlegt met de poli-secretaresse


PAAZ

Telefoon (0523) 27 65 60
Fax  (0523) 27 65 64


Reguliere verwijzing kliniek PAAZ
Huisarts overlegt met de psychiater of arts.

Reguliere verwijzing deeltijdbehandeling PAAZ
Huisarts meldt dit schriftelijk of telefonisch aan.