Palliatieve zorg

Wanneer uw arts u heeft verteld dat u niet meer kunt genezen, kunt u een beroep doen op het Palliatief Consult Team. U kunt bij het team terecht voor de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook met zorgen en vragen op het psychologische en spirituele vlak. Bij de zorg staat de aandacht voor kwaliteit van leven centraal.

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten met een ongeneeslijk, kwaadaardige aandoening. Palliatieve zorg kan echter ook waardevol zijn en ingezet worden voor mensen met andere vormen van ongeneeslijke ziekten, zoals COPD, dementie, ALS of hartfalen. 

Palliatief Consult Team

Binnen Saxenburgh willen wij palliatieve zorg zo optimaal mogelijk leveren. Daarom is er een Consultteam Palliatievezorg samengesteld die bestaat uit: een Internist/Oncoloog, Longarts, Huisartsen (kaderarts), Medische Psycholoog, Verpleegkundig Specialist Anesthesiologie/Chirurgie, Verpleegkundig Specialist Oncologie/Palliatieve zorg. Op verzoek kan ook een ander specialisme worden uitgenodigd. Het team kan op elk moment in de palliatieve fase ondersteuning en begeleiding bieden. Ondersteunende en palliatieve zorg kan al starten als u net heeft gehoord dat u niet meer kunt genezen. De zorg kan echter ook later in het ziekteproces worden gegeven. De duur van de palliatieve fase verschilt per patiënt en ziekte. Het kan een periode van maanden of jaren zijn, maar soms gaat het ook maar om enkele weken.

Meer informatie?

Het team is telefonisch bereikbaar via (0523) 27 6843 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00, voor vragen kunt u daarnaast ook een mail sturen naar: palliatiefconsultteam@sxb.nl

Behandeling en ondersteuning van uw lichamelijke klachten: zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid of vermoeidheid. Of bij psychosociale klachten (zoals angst of somberheid) en bij levensvragen, zoals: "Waarom overkomt mij dit, wat is de zin nog van mijn leven en hoe ooit afscheid te nemen van het leven".

Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen:

  • zoals het doorgaan met of het staken van een behandeling;
  • het zoveel mogelijk behouden van zelfstandigheid, grip of regie over uw ziekte en behandeling;
  • het afsluiten van het leven, waardig sterven, rouw en verdriet.

Uitleg en informatieverstrekking over specifieke onderwerpen:

  • Zoals palliatieve sedatie en euthanasie;
  • Begeleiding en ondersteuning van uw naasten;
  • Informatie over omgang met ziekte en fasen van rouw bij kinderen;
  • Informatie en advies over de zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, over de thuiszorg of over hospice-voorzieningen in de regio;
  • Een nauwe samenwerking met uw hoofdbehandelaar, huisarts en/of de thuiszorg.