Verpleegafdeling Diabetes

Diabetes Mellitus is een chronische aandoening die zich kenmerkt door verhoogde bloedsuikers en wordt in de volksmond ook wel 'suikerziekte' genoemd. Het kan voorkomen dat u wordt opgenomen op de interne verpleegafdeling.

Het kan echter gebeuren dat u wordt behandeld door een andere specialist. Om de meest optimale zorg te kunnen verlenen wordt u in dat geval opgenomen op de specifieke afdeling van de specialist of behandelaar. De opnamespecialist weet de diabetes-internist snel te vinden om de diabetesregulatie ook dan in goede banen te leiden. Doordat ons ziekenhuis klein is, zijn de lijnen kort. De opnamespecialist weet de diabetes-internist snel te vinden om de diabetesregulatie ook dan in goede banen te leiden.

Bij ernstige 'ontregeling' of bijkomende ziekteverschijn-selen kan het gebeuren dat het zelfstandig bijsturen van de insuline niet meer lukt. In dat geval kan een opname noodzakelijk zijn. Wanneer u wordt opgenomen, kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. Vervolgens zal één van de gastvouwen of –heren u naar de afdeling begeleiden, waar u zich kunt melden bij de secretaresse van de afdeling. Zij brengt u naar het dagverblijf, waar u even moet wachten, tot de u toegewezen verpleegkundige u komt ophalen. Wilt u meer weten over opname? klik dan hier.

Wanneer uzelf of iemand in uw omgeving wordt geconfronteerd met een bepaalde ziekte of aandoening, kan dat veel vragen oproepen. In zo’n geval bent u bij een patiëntenvereniging aan het goede adres. Zij behartigen belangen van patiënten, zorgen voor informatie, zetten zich in voor onderzoek en brengen lotgenoten met elkaar in contact.
 
Adressen en informatie over patiëntenverenigingen vindt u via de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Deze federatie maakt zich hard voor patiëntenrechten, goede informatie en financiële solidariteit en is te vinden op www.npcf.nl