J.E. Koerselman

Verpleegkundig specialist Neurologie

Vanaf 2002 ben ik werkzaam als CVA verpleegkundige op de poli neurologie. Ik heb in 2011 de opleiding tot verpleegkundig specialist (Master of Advanced Nursing Practice) aan de Hanzehogeschool te Groningen gevolgd. Ik ben sindsdien werkzaam als verpleegkundig specialist neurologie bij Saxenburgh. Mijn specialisatie is de zorg voor patiënten met die een CVA (beroerte) hebben gehad of een TIA en geheugenproblemen. Vanaf 2019 zie ik ook patiënten met MS op de poli samen met de neuroloog.

 

Neurologie

De verpleegkundig specialist neurologie is een verpleegkundige die opgeleid en gespecialiseerd is in het onderzoeken en behandelen van onder andere patiënten met een beroerte of TIA. Hiervoor werk ik nauw samen met de neuroloog. Één van mijn taken is het zien van patiënten op de TIA dagkliniek. Als er sprake is van een mogelijke TIA krijgt u zo snel mogelijk alle onderzoeken die nodig zijn. Dit gebeurt gedurende een dag, aan het eind krijgt u de uitslag en wordt de behandeling opgestart. Daarna zie ik u terug op de polikliniek waar aanvullende informatie wordt gegeven en waar ik eventueel uw behandeling of medicatie aan kan passen. Indien nodig vindt overleg plaats met de neuroloog. 

Een andere taak is de nazorgpoli voor CVA patiënten, die na een beroerte weer thuis zijn. Tijdens het bezoek aan de  nazorgpoli voor CVA patiënten krijgt u informatie over de gevolgen van een beroerte en wordt  in kaart gebracht of er nog problemen zijn waar u thuis tegen aan loopt. Ook hier werk ik hierbij nauw samen met de neuroloog en de revalidatie geneeskunde. Ook is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een nazorggroep CVA waar patiënten samen met de partner aan deel kan nemen. De psycholoog en maatschappelijk werk zijn hier ook bij betrokken. Daarnaast heb ik nauwe contacten met patiënten -verenigingen en het NAH café Vechtdal.

Ook kunt u mij tegenkomen als er bij u sprake is van geheugenproblemen. Dan kunt u bij ons op de geheugenpoli komen. Hier worden alle onderzoeken gedaan en werken verschillende medisch specialisten samen gedurende een dag. Aan het eind van de dag krijgt u een (voorlopige) diagnose en eventuele behandeling wordt opgestart.

MS patiënten in Hardenberg worden regelmatig besproken in ons MS team bestaande uit 2 neurologen en de verpleegkundig specialist. Het is belangrijk om de juiste medicamenteuze therapie te kiezen voor een patiënt met Relapsing Remitting MS. Er is veel medicatie beschikbaar, deze werken op het immuunsysteem en daarom moet dit goed gecontroleerd worden. Deels door bloedonderzoek en MRI, daarnaast is er intensief contact met de patiënt indien er klachten zijn. Soms verwijzen we patiënten door naar andere MS centra.