P. Houweling

Anesthesioloog

Van maart 1988 tot oktober 1988 heeft Peter Houweling gewerkt als staflid op de afdeling anesthesiologie van het UMCU (Hoofd: Prof. Dr. B. Smalhout) Van 1 oktober 1988 tot 1 januari 2016 werkte hij als anesthesioloog in het Diakonessenhuis, Utrecht. In 1992 promoveerde hij op het onderwerp “Perispinale sufentanil anesthesie bij grote abdominale ingrepen”.

Belangrijkste wetenschappelijke aandachtsgebieden zijn; regionale anesthesie, cardiovasculaire anesthesie, digitale registratiesystemen voor continue kwaliteitsbewaking, risicomanagement en postoperatieve zorg. Vanaf 1993 is hij voorzitter van verschillende commissies binnen en buiten het ziekenhuis, met inbegrip van de stafmaatschap, ICT-commissie en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

Anesthesiologie

Na jaren actief leiding te hebben gegeven aan research en onderwijs in de zorg kreeg ik de mogelijkheid om een actieve rol te gaan spelen in innovatie en productontwikkeling voor de zorg. Naast mijn werkzaamzaamheden als voorzitter van de vakgroep anesthesiologie in het RZZ, ben ik, als Clinical Medical Officer (CMO) van Synopsis Healthcare, verantwoordelijk voor de productontwikkeling van peri-operatieve software.

Aandachtsgebied(en)

Naast de algemene klinische zorg heb ik specifieke aandacht voor de perioperatieve zorg. De perioperatieve zorg wordt gekenmerkt door een ketenproces dat loopt van risicoprofilering naar anesthesiologische zorg tot aan het monitoren van het herstel van de patiënt na een operatie. Als peri-operatieve dokter zal de anesthesioloog ook in de pre- en postoperatieve fase een steeds zichtbaarder rol krijgen.