G.J. van den Hoek

Kinderarts

Opleiding

1979 - 1985                VWO Scholengemeenschap “Bertrand Russell”, Krommenie
1985 - 1991                Studie geneeskunde Universiteit van Amsterdam
1992 - 1996                AGNIO kindergeneeskunde, deels op Curaçao
1997 - 2002                Opleiding Kindergeneeskunde UMC Groningen

2002 - heden              Algemeen Kinderarts Saxenburgh Medisch Centrum 

Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde is een zeer uitdagend en breed vak welke een continue aanpassing vraagt te spreken en te handelen naar het begripsniveau van het opgroeiende kind van 0 tot 18 jaar. Extra aandachtsgebieden binnen dit brede palet zijn gedragsproblemen bij kinderen en kinderlongziekten.

Artikelen en interviews

Interview gift knuffelberen (1:38.15)

Waardeer mij