Saxenburgh

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstelling van alle onderdelen van Saxenburgh, te weten het ziekenhuis, de ouderenzorg en revalidatiezorg. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie en stemt haar beleid af met het Medisch Stafbestuur en de adviesorganen zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraden en de V&VS (Verplegende & Verzorgende Staf).

De Raad van Bestuur van Saxenburgh bestaat uit:

  • dr. W.J. van der Kam (voorzitter)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en toetst het beleid van de Raad van Bestuur op hoofdlijnen. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening en het meerjarenbeleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke en strategische vraagstukken.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • H. van Boggelen (voorzitter)
  • Vacature (lid)
  • prof. dr. H.A.H. Kaasjager (vice-voorzitter)
  • A. Makkinga (lid)
  • G. van der Bij (lid)