Naar hoofdinhoud

Over Saxenburgh

Onze missie

Een waardig leven voor iedereen, dat is waar we het voor doen. Een leven waarin we van betekenis zijn, plezier hebben en ons goed voelen. Waarin we omzien naar elkaar en elkaar zien, horen en begrijpen. En een leven waarin we aandacht hebben voor gezondheid en vitaliteit. Dat doen we door bij te dragen aan een gezonde regio en zorg te leveren die aansluit bij uw wensen en behoeften.

Saxenburgh biedt een volwaardig pakket van basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie en reactivering. Daarnaast werken we samen met huisartsen en welzijnsinstellingen aan een Vitaal Vechtdal en een Gezond Coevorden. Daardoor willen we in ons verzorgingsgebied een gezonde levensstijl bevorderen, ziektes voorkomen en zorg leveren waarin een waardig leven van de cliënt en patiënt de belangrijkste drijfveer is.

Onze kernwaarden

Een aantal sterke overtuigingen vormen de basis voor al ons handelen. Of het nu gaat om ons ziekenhuis, een woon- en zorglocatie, de thuiszorg of het revalidatiecentrum. We gedragen ons herkenbaar en dragen dezelfde kernwaarden uit. Deze kernwaarden zijn:

  • Onze zorg is persoonsgericht;
  • We hebben aandacht voor de kwaliteit van leven
  • We organiseren de zorg samen. Samen met de patiënt, cliënt en/of familie en samen met zorgverleners buiten Saxenburgh.

Onze visie

We willen onze missie realiseren met zorg die goed, veilig en dichtbij is. Met een samenhangend aanbod van zorgvoorzieningen. Samen met onze patiënten, cliënten en partners, vanuit eigentijdse inzichten.

Impressie

We werken met een enthousiast team van medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunende professionals aan de beste zorg voor onze regio. Met een persoonlijke insteek en veel oog voor de dingen die u graag wilt en doet. Dat doen we iedere dag met veel plezier. Zowel in ons ziekenhuis, als op onze regionale locaties en in de thuiszorg. Kijk gerust eens rond in onze organisatie.

Jaarverslag

Op deze pagina kunt u het jaarverslag van het afgelopen jaar downloaden (PDF-formaat). Om deze te bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden van de site van Adobe.

Jaarverslag 2021

Onze historie

Het fundament voor Saxenburgh werd in het begin van de twintigste eeuw gelegd door twee vooruitstrevende vrouwen uit de regio. De Coevordense Aleida Gerritdina Kramer en de Hardenbergse Hendrika Aleida Röpcke-Zweers. Dankzij hun nalatenschap werden er ziekenhuizen gebouwd in Hardenberg en Coevorden.

Ons bestuur

Bij Saxenburgh willen we een prettige en veilige omgeving bieden aan cliënten, patiënten én medewerkers. Dat vraagt om een aansturing waarin verantwoordelijkheid, transparantie, verbinding, samenwerking en vertrouwen centraal staan.

Ondernemingsraad Saxenburgh

Wat is een ondernemingsraad (OR)

De OR is een onafhankelijk, wettelijk ingesteld, medezeggenschapsorgaan. De OR bestaat uit werknemers van Saxenburgh. Zij zijn door verkiezingen gekozen als vertegenwoordiger van alle werknemers. Het aantal leden van de OR hangt af van het aantal werknemers in Saxenburgh. In Saxenburgh werken meer dan 2.000 werknemers. Onze OR bestaat uit 15 OR-leden.

Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad (VVAR)

Bij Saxenburgh werken rond de 875 verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wij zijn hiermee de grootste groep medewerkers in de langdurige zorg, thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg en het ziekenhuis. Hierdoor zijn wij in hoge mate medebepalend voor de kwaliteit van zorg en de patiënt- en cliëntveiligheid binnen Saxenburgh. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat zorgprofessionals betrokken zijn bij het zorgbeleid van een organisatie. Dit wordt ook wel professionele zeggenschap genoemd. De Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad (VVAR) is een belangrijk onderdeel om invulling aan deze zeggenschap te geven.

De VVAR is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB). Wij willen bijdragen aan kwalitatief goede cliënten- en patiëntenzorg. Dat gaat enerzijds over invloed op het zorgbeleid (gevraagde en ongevraagde adviezen richting bestuurder(s) en andere stakeholders en gremia) en anderzijds over het professionaliseren van de beroepsgroep.

Belangrijke onderwerpen voor de VVAR zijn: professionele zeggenschap, verpleeg sensitieve uitkomsten, goede opleidingsmogelijkheden, Qualicor Europe certificering, medicatieveiligheid, goede verslaglegging enzovoorts.

We hebben regulier overleg met de Raad van Bestuur, Manager ouderenzorg, Manager ziekenhuis en de Medische Staf. Daarnaast hebben we ook regelmatig contact met manager P&O en op indicatie andere professionals uit de organisatie. We participeren in de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, Toezicht op Kwaliteit, Commissie Medicatieveiligheid en Werkgroep Patiëntparticipatie, ook vervullen we soms een rol in een tijdelijke werkgroep.

Wij hebben onze eigen visie op professionaliteit die aanvullend is op de visie van Saxenburgh. Als VVAR van Saxenburgh vinden wij de visie belangrijk omdat het duidelijkheid schept en aanzet geeft tot verdere ontwikkelingen op het verpleegkundige en verzorgende domein. Door het ontwikkelen van deze visie nemen wij ook een standpunt in ten aanzien van het verpleegkundig en verzorgend beroep binnen Saxenburgh.

Visie VVAR

Contact met de VVAR

U kunt contact opnemen via het e-mailadres vvar@sxb.nl.

Medische Staf

Het bestuur van de Vereniging Medische Staf vertegenwoordigt de medisch specialisten in bestuurlijke zaken en bij beslissingen in vergaderingen met de Raad van Bestuur. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf bestaat uit de volgende personen:

  • Noortje Jansen, gynaecoloog.
  • Jaco van den Hoek, kinderarts.
  • Karin Zwager, kinderarts.

Vitaal Vechtdal

Als zorginstelling vinden we het belangrijk om bij te dragen aan een gezonde regio. Niet alleen binnen onze muren, maar juist ook daarbuiten. Daarom sloten wij ons aan bij het convenant Vitaal Vechtdal. Vitaal Vechtdal verbindt ideeën, mensen en organisaties om met elkaar de kwaliteit van leven in de regio te kunnen behouden en bevorderen. Daarbij focust het zich op 4 domeinen: zorg, werk, opleiding en thuis & tuin. Vitaal Vechtdal bevat 4 programmalijnen: vroeg erbij, vitale gemeente, vitale werknemer en langer vitaal.

Kwaliteit en veiligheid

Binnen Saxenburgh hebben kwaliteit en veiligheid de hoogste prioriteit. We willen dagelijks een optimale behandeling en verzorging bieden aan iedere patiënt of cliënt. Om die kwaliteit en veiligheid continu te verbeteren en borgen ontwikkelden we een kwaliteitssysteem, behaalden we verschillende keurmerken, verzamelen we uw ervaringen én zorgen we ervoor dat onze medewerkers regelmatig worden bijgeschoold.