Naar hoofdinhoud

Uw bezoek

Tijdens uw bezoek

Het doel van Saxenburgh is om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Dit moeten we samen doen, vandaar dat ervoor is gekozen om een aantal richtlijnen op te stellen. Met het betreden van het ziekenhuis of onze zorglocaties gaat u hiermee akkoord.

Roken
Het gehele gebouw, terrein en parkeervoorzieningen zijn rookvrij. Roken is hier verboden, dat geldt ook voor de elektrische sigaret. Voor onze ouderenzorg locaties gelden afwijkende afspraken.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan op onze locaties, met uitzondering van hulphonden. Voor onze ouderenzorglocaties gelden andere afspraken.

Alcohol, drugs en wapens
In ons gebouw mag u geen alcohol of drugs gebruiken, of onder invloed daarvan zijn. Als we alcohol, drugs of wapens vinden, doen we aangifte en brengen de gemaakte kosten in rekening.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme doen wij aangifte bij de politie en brengen de gemaakte kosten in rekening bij de overtreder.

Agressie, geweld en intimidatie
In ons gebouw accepteren wij geen fysieke en verbale agressie, geweld en (seksuele) intimidatie. Wij doen hiervan aangifte bij de politie en brengen de gemaakte kosten in rekening bij de overtreder.

Gebruik van mobiele telefoon
U mag niet mobiel bellen op operatiekamers, Intensieve Care (IC/CCU), Medium Care (MC), Spoedeisende Hulp (SEH) en Observatorium, röntgenafdeling en functieonderzoek. Bellen en gebeld worden mag niet tussen 22.00 uur en 08.00 uur. Mobielbellen moet minimaal op ruim 1 meter afstand van medische apparatuur. De beltonen dienen uitgeschakeld zijn. Mobiel bellen mag in geen geval storend zijn voor anderen.

Fotograferen en filmen
U mag medewerkers en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. U moet van tevoren (schriftelijk) toestemming vragen om te mogen filmen/fotograferen in en om ons gebouw. Iedereen die op de foto of film komt, moet hiervoor zijn/haar schriftelijke toestemming geven. Voor onze ouderenzorg locaties zijn hierover afspraken opgenomen in de zorgovereenkomst.

Geluidsopnames
Wij begrijpen dat het voor u prettig is om het gesprek met uw zorgverlener te kunnen terugluisteren. Binnen Saxenburgh is het toegestaan om geluidsopnames van een dergelijk gesprek te maken. De opnames zijn echter uitsluitend bestemd voor privégebruik. Het is wettelijk verboden om deze openbaar te maken. Wilt u de opnames verspreiden, dan is er toestemming nodig van de betreffende zorgverlener. Wij waarderen het wanneer u vooraf aan de zorgverlener meldt dat u opnames gaat maken.

Aansprakelijkheid
Let zelf goed op uw eigendommen. Saxenburgh is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aanwijzingen van medewerkers opvolgen
U dient aanwijzingen van medewerkers van Saxenburgh en van de beveiliging in het ziekenhuis of op andere locaties altijd op te volgen. Als u de huisregels overtreedt of aanwijzingen niet opvolgt, kunt u een waarschuwing krijgen of kunnen wij u de toegang tot ons ziekenhuis of tot meerdere locaties ontzeggen.