Naar hoofdinhoud

Klachten

Behandeling klachten

Wij streven ernaar om u kwalitatief goede zorg te verlenen. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag van u. Het is van belang om uw ervaring met ons te delen. Dit helpt ook om u en anderen in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

Het heeft de voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt met de zorgverlener die daar volgens u verantwoordelijk voor is. Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft of wanneer een dergelijk gesprek niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat samen met u onderzoeken welke klachtbehandeling aansluit bij uw verwachtingen en wensen. Zij bemiddelt, adviseert, is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Doel is om te komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.

In overleg met u vraagt de klachtenfunctionaris bijvoorbeeld aan de betreffende verantwoordelijke zijn of haar reactie op uw klacht. Dit wordt met u besproken of u krijgt een schriftelijke reactie.

De klachtenfunctionaris kan ook een bemiddelingsgesprek organiseren tussen u en de betrokkenen. Zij is hierbij aanwezig als onpartijdig gespreksleider.

Als voor de behandeling van uw klacht het van belang is om uw medisch dossier in te zien, vraagt zij hiervoor vooraf uw toestemming.

Contact klachtenfunctionaris

Voor contact met de klachtenfunctionaris kunt u onderstaand klachtenformulier invullen. U kunt ook telefonisch contact opnemen, een mail sturen of een brief schrijven.

Saxenburgh
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA Hardenberg
Tel.: (0523) 27 61 10
klachten@sxb.nl

Als u niet tevreden bent over het resultaat van de bemiddeling van de klachtenfunctionaris, wijst zij u op verdere stappen.

Klachtenformulier

U kunt uw klacht online indienen via het klachtenformulier. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Vult u daarom uw gegevens volledig in. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen voor behandeling van de klacht gebruikt.

Klachtenformulier (opent in nieuw venster)

Geschillencommissie

U kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Hiervoor heeft u een schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur nodig. Binnen 12 maanden na ontvangst hiervan dient u uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie Zorg kan een bindend advies over uw klacht uitbrengen. Voor de behandeling van uw verzoek brengt de Geschillencommissie kosten in rekening. U vindt meer informatie op de site www.degeschillencommissiezorg.nl.

Schadevergoeding, financiële claim

Bent u van mening dat u schade heeft geleden dan kunt u de Raad van Bestuur schriftelijk aansprakelijk stellen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure.

Klachtbehandeling volgens de Wet BOPZ

Een BOPZ klacht (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen), betreffende cliënten met psychogeriatrische zorg, kunt u uitsluitend schriftelijk indienen via het postadres van de klachtenfunctionaris. Het gaat hierbij onder andere om klachten die te maken hebben met het behandelplan en de middelen en maatregelen die bij de behandeling worden toegepast. De klachtenfunctionaris kan u adviseren bij klachten die vallen onder de wet BOPZ.