Naar hoofdinhoud

Stichting Vrienden van Saxenburgh

Stichting Vrienden Saxenburgh

De Stichting Vrienden van Saxenburgh zorgt voor leuke extra’s voor patiënten en cliënten binnen alle divisies van Saxenburgh. Deze extra’s voorzien in een dringende behoefte, maar zijn niet te financieren uit de bestaande budgetten.

Donateur worden

Wilt u donateur worden? Dat kan! Donateurs ontvangen jaarlijks onze nieuwsbrief en worden zo op de hoogte gehouden.

Logo Stichting Vrienden

Stuur voor meer informatie of het aanmelden een mailtje naar vrienden@sxb.nl of neem telefonisch contact op met penningmeester Aad Kolthof. Hij is bereikbaar via 0523 – 276146.

Wilt u een gift doen? Dat kan!

Maak uw bijdrage over op bankrekening IBAN NL22 ABNA 0594 9420 98 ten name van de St. Vrienden van Saxenburgh te Hardenberg. Vermeld er desgewenst bij voor welke locatie uw gift bestemd moet worden. Elke bijdrage is bijzonder welkom.

Welke vorm van ondersteuning u ook kiest, De Vrienden zijn er blij mee. Dat wij als Vrienden blij zijn is natuurlijk niet het belangrijkste. Samen met u zorgen wij er op deze manier voor dat de bewoners, patiënten en cliënten zich weer wat beter kunnen gaan voelen. Want u weet nu: meer Vrienden, meer mogelijkheden…..

ANBI register

De Stichting Vrienden van Saxenburgh is door de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register. Dit houdt in dat over ontvangen bedragen en erfstellingen geen belasting behoeft te worden afgedragen en dat de giften voor u fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan deze ANBI status zijn door de Belastingdienst per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden verbonden. U kunt de gegevens die hiermee betrekking hebben terugvinden op de bijgaande links: