Naar hoofdinhoud

Kosten en vergoedingen

Contracten Saxenburgh met zorgverzekeraars

Contracten van Saxenburgh met zorgverzekeraars in 2024: stand van zaken

Momenteel zijn wij met zorgverzekeraars in gesprek over de contracten voor 2024. We verwachten met alle zorgverzekeraars contracten voor 2024 af te sluiten net zoals in 2023.

Laatste update: 25-03-2024

ZorgverzekeraarStatus
Achmea / Zilveren KruisGecontracteerd voor 2024
VGZ / IZZ / UnivéGecontracteerd voor 2024
MenzisGecontracteerd voor 2024
CZIn onderhandeling
ASR

Gecontracteerd voor 2024, maar in onderhandeling over gecontracteerd zorgvolume

ONVZ

Gecontracteerd voor 2024, maar in onderhandeling over gecontracteerd zorgvolume

Salland ZorgverzekeraarsGecontracteerd voor 2024
Zorg en ZekerheidGecontracteerd voor 2024
EUCARE / CaresqGecontracteerd voor 2024
DSWGecontracteerd voor 2024

Bent u van plan om uw zorgverzekering voor 2024 te wijzigen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Opzeggen kan tot en met 31 december 2023 en een nieuwe zorgpolis afsluiten kan tot 1 februari 2024.

  • Vragen over vergoedingen in 2024
    Heeft u vragen over zorgvergoedingen in 2024? Neem hierover rechtstreeks contact op met uw zorgverzekeraar. Wij kunnen hierover geen vragen beantwoorden.
  • Is uw behandeling gestart in 2023 of eerder?
    Deze zorg wordt altijd vergoed vanuit uw verzekering van 2023

Mijn Zorgverzekeraar staat niet in jullie lijst
Er zijn in Nederland verschillende zorgverzekeraars met één of meerdere labels, verzekeraars en volmachten. Bekende labels zijn bijvoorbeeld Interpolis van Achmea en IZZ van VGZ. Staat de naam van uw verzekering niet in de bovenstaande lijst, kijk dan onder welk verzekeraar deze valt. Bekijk in de volgende link alle zorgverzekeraars en labels die onder deze verzekeringen vallen.

Wat betekent dit voor u?

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Saxenburgh Medisch Centrum, dan krijgt u uw zorgkosten in ons ziekenhuis door uw zorgverzekeraar vergoed. Behandelingen uit de basiszorgverzekering worden in principe helemaal vergoed behalve uw eigen risico.

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis, dan bestaat er een kans dat u een deel van de zorg zelf moet betalen. In dat geval krijgt u de rekening zelf thuis en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar, die dan mogelijk slechts een gedeelte aan u vergoedt. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u een zorgverzekeraar kiest die met ons ziekenhuis een afspraak heeft gemaakt.

Vragen over vergoedingen

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat welke behandelingen worden vergoed en hoe hoog deze vergoeding is. Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling, neem dan vóór uw afspraak in het ziekenhuis contact op met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Opzeggen en een nieuwe zorgverzekering afsluiten

Overweegt u om uw zorgverzekering te veranderen? Dan kunt u uw huidige zorgverzekering tot en met 31 december 2023 opzeggen. Daarna heeft u tot en met 31 januari 2024 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. Dit kan alleen als u uw huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2023 opzegt.

Eigen risico verhogen of een aanvullende verzekering afsluiten voor 2024

Bent u onder behandeling in Saxenburgh Medisch Centrum en wilt u uw eigen risico voor 2024 verhogen of een aanvullende verzekering afsluiten? Dan zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Een behandeling wordt alleen uit de aanvullende verzekering vergoed als het zorgtraject is geopend op moment dat u verzekerd was. U moet dus aanvullend verzekerd zijn voor een bepaalde behandeling op het moment dat het traject start.

Als u in 2024 een afspraak heeft in ons ziekenhuis, wordt dit in sommige situaties betaald uit uw eigen risico van 2023. Bekijk hier een voorbeeld >

Kosten en vergoedingen ziekenhuiszorg

Het is voor u van belang dat u, voordat het onderzoek of de (operatieve) behandeling daadwerkelijk ondergaat, weet of deze door uw verzekeraar wordt vergoed. U kunt hier de actuele passantentarieven opvragen. Dit zijn de tarieven die het Saxenburgh Medisch Centrum hanteert voor onderzoek en/of behandeling waarvoor het ziekenhuis geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar.

Welke kosten worden wel/niet vergoed

Wilt u weten welke kosten vergoed worden en welke niet? Neem dan contact op met uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Medisch specialistische zorg is uitsluitend beschikbaar wanneer u bent doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts. Wanneer u zonder verwijzing naar de medisch specialist gaat, zijn de kosten voor eigen rekening.

Een verwijzing is niet vereist indien sprake is van een acute zorgvraag. Klik hier voor meer informatie over DBC Tarieven.

Kosten en vergoedingen ouderenzorg / thuiszorg

Zorgkosten en vergoedingen, hoe zit dat?

Voor zorg in een instelling

Voor zorg in een instelling betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw indicatie en uw persoonlijke situatie.

Bij opname binnen de locaties van de Saxenburgh informeert een cliëntadviseur van Zorgcontact u over aanvullende kosten (bijvoorbeeld waskosten) en verzekeringen.

Voor zorg die geboden wordt door Saxenburgh Thuis

Verpleging en verzorging thuis worden vanuit de zorgverzekering vergoed. Hieraan is geen eigen bijdrage verbonden.

Huishoudelijke ondersteuning wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor betaalt u een vaste eigen bijdrage.

De wijkverpleegkundige van Saxenburgh Thuis kan u hierover verder informeren.

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie CAK en Zorgcontact

Voor informatie over de eigen bijdrage die het CAK berekent en int: www.hetcak.nl ook kunt u het gratis informatienummer 0800-0087 bellen. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Via Zorgcontact 0523-27667, kunt u een brochure van het CAK opvragen.

Meer informatie over de veranderingen m.b.t. ziekenhuiszorg kunt u daarnaast vinden op de website van Zorgwijzer.

Kosten en vergoedingen revalidatiezorg

Revalidatie wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Dit zit in het basispakket. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u de polis van uw zorgverzekeraar raadplegen.

Vergoeding behandeling bij verblijf Geriatrische Revalidatiezorg

De kosten voor behandeling komen uit de zorgverzekeringswet en worden gefinancierd vanuit de basisverzekering. Check hiervoor uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding behandeling bij verblijf op een somatische of psychogeriatrische afdeling

De kosten voor behandeling kunnen onderdeel zijn van uw zorgarrangement wanneer u op basis van een WLZ-indicatie bij de Saxenburgh Groep verblijft. Het hangt af van de indicatie die u gekregen heeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij Zorgcontact. Contact gegevens: Als de behandeling niet geïndiceerd is, wordt de vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet geregeld. De vergoeding voor de behandeling hangt dan af van uw polis bij uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding behandeling zonder verblijf en zonder indicatie Ambulante GRZ, Poliklinische dagbehandeling

De vergoeding wordt vanuit de zorgverzekeringswet geregeld. De vergoeding voor de behandeling hangt dan af van uw polis bij uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding telefonische en online afspraken

Tegenwoordig vindt steeds meer zorg op afstand plaats. Hiervoor kunt u soms zelfs gewoon thuisblijven. U heeft dan bijvoorbeeld een telefonische afspraak, beeldbel-afspraak of contact met ons via de BeterDichtbij-app.

De kosten voor deze telefonische en online afspraken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Let op: de kosten tellen wel mee voor uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u een rekening ontvangt voor deze afspraken als u nog een bedrag voor eigen risico heeft openstaan.

Lees meer: DBC Tarieven