15 augustus 2018

MijnSaxenburgh - Online inzage en afspraken

MijnSaxenburgh is het digitale portaal van de Saxenburgh Groep waar patiënten hun medische gegevens en afspraken 24/7 online raadplegen. Kinderarts Karin Zwager is nauw betrokken bij de implementatie.

“Wij vinden dat de patiënt recht heeft op inzage in zijn/haar eigen gegevens o.a. het medicatieoverzicht, labuitslagen en brieven. Het is niet logisch dat alleen de dokter het dossier kan inzien. Door patiënten inzage te geven in het medisch dossier, krijgen ze meer regie in het zorgproces. De patiënt kan nu meedenken over de uitslagen in overleg met arts, we kunnen samen behandelen. Ik ben gewend aan overleg met ouders.

Online inzage helpt daarbij. Maar: inzage is vrijwillig, het moet niet! Als je het te ingewikkeld vindt of bang bent voor de uitslag, kun je beter wachten tot de poliafspraak om de situatie samen met de arts door te nemen. Het zorgproces wordt in eerste instantie niet anders, de poliafspraak is vooraf gemaakt en deze wordt ongeacht de uitslag niet vervroegd. De afspraak is natuurlijk altijd op korte termijn gepland, zodat de arts kan nadenken over het vervolgtraject en de patiënt niet lang in onzekerheid verkeert. Inzage van uitslagen door de patiënt zelf, zelfs voordat de arts de uitslag heeft gezien, kan de patiënt op verschillende manieren beïnvloeden.

Een slechtnieuwsgesprek bijvoorbeeld, dit kan twee kanten op. Of men vindt het prettig om het thuis alvast te verwerken en om zich zo beter voor te bereiden op de afspraak met de arts of men vindt het vervelend
vanwege angst en vragen die niet meteen gesteld kunnen worden. Voor chronisch zieke mensen is het een uitkomst, zij weten vaak wel wat bepaalde uitslagen inhouden. In afstemming met de arts kan dan direct gehandeld worden, een pilletje meer of minder afhankelijk van uitslag. Het portaal zal bijdragen aan de veiligheid. Omdat patiënten kunnen meekijken of gegevens zoals het medicatieoverzicht kloppen. Daardoor zullen er minder fouten optreden.” Momenteel zit er een vertraging van 5 werkdagen tussen de uitslag en de publicatie in het portaal. Vanaf november wordt dit realtime.

Ga naar MijnSaxenburgh rechts bovenin.