Naar hoofdinhoud

Apotheek

Welkom bij Regio Apotheek Vechtdal

In het Saxenburgh Medisch Centrum is de Regio Apotheek Vechtdal gevestigd op de begane grond. Regio Apotheek Vechtdal is een samenwerkingsverband tussen Saxenburgh en de apothekers en apotheekhoudende huisartsen uit het verzorgingsgebied van Saxenburgh.

Medicijnen

Medicijnen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling van een aandoening. Een specialist schrijft u medicijnen voor bij een (dag)opname in het ziekenhuis, poliklinisch bezoek of bij een bezoek aan de spoedzorg. Tevens worden medicijnen in het ziekenhuis voorgeschreven door artsen van de huisartsenpost. Regio Apotheek Vechtdal is ingericht op het verstrekken van farmaceutische zorg in al deze situaties.

In het Saxenburg Medisch Centrum is de Regio Apotheek Vechtdal gevestigd op de begane grond. De volgende functies zijn hier aanwezig:

 • Ziekenhuisapotheek (klinische zorg)
 • Poliklinische apotheek (PKA)
 • Dienstapotheek
 • Apotheek ouderenzorg
Lees meer over Regio Apotheek Vechtdal

Ziekenhuisapotheek

Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis verzorgt de afdeling ziekenhuisapotheek van Regio Apotheek Vechtdal de zorg rond uw medicijnen. Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zo controleren we of de combinatie van uw medicijnen veilig gebruikt kan worden en houden we in de gaten of de voorgeschreven dosering bij u past. Daarnaast zorgen we dat uw thuismedicatie goed in kaart wordt gebracht en dat u de juiste medicatie krijgt uitgereikt of toegediend.

Voor een opname zijn er twee belangrijke dingen die u kunt doen om de zorg rondom uw medicatie soepel te laten verlopen:

 • Geef uw thuisapotheek toestemming om uw medicatiegegevens te delen;
 • Neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis.

Poliklinische apotheek

De poliklinische apotheek is een openbare apotheek. Iedereen kan door een huisarts, specialist of een andere zorgverlener voorgeschreven medicatie ophalen.

De poliklinische apotheek richt zich op:

 • medicatieverstrekking aan bezoekers van een polikliniek
 • het verstrekken van medicatie en begeleiden van opgenomen patiënten bij het ontslag naar huis (deze worden aan bed geleverd)
 • Het verstrekken van geneesmiddelen die uitsluitend door een ziekenhuisapotheek geleverd mag worden door de overheid, zgn. overhevelingsmiddelen.
 • Het vormen van een kenniscentrum in aanvulling op het transferpunt van het ziekenhuis
 • Medicijnverstrekking en begeleiding vanuit de medisch specialisten waarbij een injectie service nodig is.

Dienstapotheek

Voor spoedeisende vragen en medicatie kunt u buiten de normale openingstijden van uw eigen apotheek terecht bij uw dienstapotheek: Regio Apotheek Vechtdal. Deze dienstverlening is ervoor om de consument in spoedeisende omstandigheden te voorzien van medicijnen.

Meer weten, ga naar `uwdienstapotheek.nl´

Apotheek ouderenzorg

Op deze afdeling van Regio Apotheek Vechtdal wordt de medicatie verzorgt voor alle mensen die verblijven in een ouderenzorginstelling van Saxenburgh.

Praktische informatie

Regio Apotheek Vechtdal

De Regio Apotheek Vechtdal heeft 2 balies:

 • Route 16, de ontvangstbalie van de poliklinische apotheek.
  Toegang vanuit het atrium, rechts van de liften.
 • Route 31, de ontvangstbalie van :
  - de Dienstapotheek (buiten kantooruren)
  - de Klinische farmacie (voor verpleegkundigen en andere medewerkers voor de ziekenhuisapotheek en ouderenzorg)

Ziekenhuisapotheek

 • Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur
 • Zaterdag, zon- en feestdagen 09.30 – 15.30 uur

Buiten deze tijden zijn de dienstdoende apothekersassistente en apotheker te bereiken via de receptie van het Saxenburgh Medisch Centrum.

Poliklinische apotheek

 • Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

Apotheek ouderenzorg

 • Maandag t/m vrijdag 08.00 – 16.30 uur

Dienstapotheek

 • Maandag t/m vrijdag 17.30 – 08.00 uur
 • In het weekend van vrijdagavond 17.30 uur tot maandagochtend 08.00 uur

Tijdens de nachtelijke uren is de dienstdoende apothekersassistente NIET aanwezig, maar telefonisch bereikbaar.
Tijdens de bereikbaarheidsdienst kunnen uitsluitend spoedrecepten, door een arts voorgeschreven, op afroep worden geleverd.

Bezorgservice

Regio Apotheek Vechtdal heeft een eigen bezorgservice. Met deze service bezorgen we medicijnen aan huis bij kwetsbare patiënten die worden behandeld met bijvoorbeeld cytostatica en overhevelingsgeneesmiddelen.