Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.

Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.

Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

 • Anesthesiologie-pijngeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Anesthesie pijnpoli 8
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Cardiologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Cardiologie 4 23 23 4
  Asymptomatische souffle (hartruis) 4
  Pijn op de borst 4
  Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) 4
  Diagnostiek
  Hartfilm in rust 0 2 0
  Hartecho 8 11
  Hartfilm bij inspanning 1 11
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Chirurgie 11
  Gespecialiseerde wondzorg 3 8
  Bariatrie 21
  Mammapolikliniek 3
  Prolaps/fecale incontinentie 39
  Schildklierproblemen 39
  Behandeling
  Behandeling CTS 14
  Galblaasverwijdering 14
  Liesbreuk operatie 14
  Operatieve verwijdering borstkanker 15
  Spataderbehandeling m.b.v. laser 30
  Spatader operatie 30
  Verwijdering (deel van) dikke darm 17
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Dermatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Dermatologie 17 8
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Geriatrie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Klinische geriatrie 25 22 35
  Osteoporose 70+ 10
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Gynaecologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Gynaecologie 9 22 15
  Afwijkend uitstrijkje 3
  Buikpijn 9 22 15
  Endometriose 9 22 15
  Fluor 9 22 15
  Gynaecologische oncologie 3 22 15
  Gynaecologische echo 9 22 15
  Incontinentie voor de vrouw 9 22 15
  Infertiliteit 9 22 15
  Menstruatiestoornis 9 22 15
  Spiraal plaatsen 9 22 15
  Verzakking bij de vrouw 9 22 15
  Behandeling
  Baarmoederverwijdering 28
  Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) 30
  Operatieve behandeling stressincontinentie 28
  Sterilisatie vrouw 21
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Interne geneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Interne geneeskunde 23 3 42 37
  Moelijk te behandelen hoge bloeddruk 23 3 42 37
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Kindergeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kindergeneeskunde 14 23 59 52
  Ha ECG < 18 jaar 14 23 59
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • KNO-heelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kno 24 21
  Aangezichtsverlamming 0 2
  Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid 0 1
  Bloedneus 24 21
  Consult en hoortest 42 43
  Duizeligheid 24 21
  Keelklachten 24 21
  Neuspassageklachten 24 21
  Oorsuizen /slechthorendheid(volwassene) 42 43
  Oorsuizen /slechthorendheid(kind) 24 21
  Snurken 24 21
  Behandeling
  Flapoorcorrecties 70
  Neustussenschotcorrectie 16
  Ooroperaties (overig) 16
  Operatie aan bijholten 23
  Slaapendoscopie 16
  Stembandoperaties 44
  Trommelvliessluiting 87
  Trommelvliesbuisjes plaatsen 31
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) 31
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(volwassene) 16
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Longziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Longgeneeskunde 13 21 6 28
  Afwijkende longfoto, verdenking kanker 1 6 6 14
  Astma 13 21 6
  Bloed ophoesten,verdenking kanker 1 6 6 14
  Kortademigheid/COPD 13 21 6
  Slaapapneu 13 21 6 28
  Diagnostiek
  Spirometrie met medicatie 10 1 7
  Spirometrie 0 1 7
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Maag-darm-leverziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Maag-darm-leverziekten 42
  Diagnostiek
  Maagonderzoek op de polikliniek 8
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Neurologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Neurologie 49 53 43
  Cts (Carpaal Tunnel Syndroom) 49 53
  Geheugen poli 66
  Nazorgpoli CVA patiënten 1 81 25
  Tia analyse 3
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Oogheelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Oogheelkunde 32 17
  Behandeling
  Staaroperatie 78
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Orthopedie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportspreekuur 14
  Orthopedie 9 7 18 22 38
  Acute letsels sportspreekuur 9
  Chronisch letsel sportspreekuur 14
  Heupdysplasie bij pasgeborene 18 21
  Knie- of heupprothese 9 22
  Knie-of heupprothese 7 18
  Meniscusletsel 9 7 18 22
  Schouderpoli 15 21
  Behandeling
  Kijkoperatie knie 24
  Operatie van de meniscus en/of kniebanden 45
  Totale heup operatie 42
  Totale knie operatie 42
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Plastische chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Plastische chirurgie 15
  Behandeling
  Dupuytren 14
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Reumatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Reumatologie 17
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Revalidatiegeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Revalidatie 28 52 15
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Sportgeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportgeneeskunde 3
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Urologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Urologie 4
  Behandeling
  Operatieve behandeling prostaatkanker 18
  Sterilisatie man 36
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Verloskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Verloskunde 9 22 15
  Zwangerschapsecho 9 22 15
  Actuele wachttijden per: 17 september 2019
 • Diagnostiek

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Diagnostiek
  CT-scan (radiologie) 2
  Dexa scan 14
  Duplex onderzoeken, dubbelzijdig 11
  Duplex onderzoeken, enkelzijdig 11
  Echografie 9
  Mammografie normale groep 11
  Mammografie speciale groep 1
  MRI-scan (radiologie) 22
  Röntgen (radiologie) 0 0 0
  Thorax/skelet onderzoeken 0 0 0
  Verslaglegging 1 1 1