Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.

Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.

Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

 • Anesthesiologie-pijngeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Anesthesie pijnpoli 7
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Cardiologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Cardiologie 2 14 21 43
  Pijn op de borst 7
  Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) 7
  Diagnostiek
  Hartfilm in rust 0 2 1
  Hartecho 8 14
  Hartfilm bij inspanning 1 14
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Chirurgie 3
  Gespecialiseerde wondzorg 2 8
  Bariatrie 10
  Mammapolikliniek 8
  Prolaps/fecale incontinentie 30
  Schildklierproblemen 39
  Behandeling
  Behandeling CTS 28
  Galblaasverwijdering 14
  Liesbreuk operatie 14
  Operatieve verwijdering borstkanker 17
  Spataderbehandeling m.b.v. laser 37
  Spatader operatie 37
  Verwijdering (deel van) dikke darm 15
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Dermatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Dermatologie 23 29
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Geriatrie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Klinische geriatrie 15 22 21
  Osteoporose 70+ 14
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Gynaecologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Gynaecologie 9 3 15
  Afwijkend uitstrijkje 2
  Buikpijn 9 3 15
  Endometriose 9 3 15
  Gynaecologische oncologie 2 3 15
  Gynaecologische echo 9 3 15
  Incontinentie voor de vrouw 9 3 15
  Infertiliteit 9 3 15
  Menstruatiestoornis 9 3 15
  Spiraal plaatsen 9 3 15
  Verzakking bij de vrouw 9 3 91
  Behandeling
  Baarmoederverwijdering 44
  Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) 29
  Operatieve behandeling stressincontinentie 44
  Sterilisatie vrouw 44
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Interne geneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Interne geneeskunde 4 11 7 45
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Kindergeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kindergeneeskunde 7 8 24
  Ha ECG < 18 jaar 7 8
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • KNO-heelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kno 18 16
  Aangezichtsverlamming 1 32
  Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid 2 32
  Bloedneus 18 16
  Consult en hoortest 59 43
  Duizeligheid 18 16
  Keelklachten 18 16
  Neuspassageklachten 18 16
  Oorsuizen /slechthorendheid(volwassene) 59 43
  Snurken 18 16
  Behandeling
  Flapoorcorrecties 56
  Neustussenschotcorrectie 21
  Ooroperaties (overig) 17
  Operatie aan bijholten 21
  Slaapendoscopie 17
  Stembandoperaties 17
  Trommelvliessluiting 56
  Trommelvliesbuisjes plaatsen 49
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) 49
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(volwassene) 17
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Longziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Longgeneeskunde 8 8 7 36
  Afwijkende longfoto, verdenking kanker 8 8 7 36
  Astma 8 8 7
  Bloed ophoesten,verdenking kanker 2 8 7 36
  Kortademigheid/COPD 2 8 7
  Slaapapneu 8 8 7 36
  Diagnostiek
  Spirometrie met medicatie 4 15 7
  Spirometrie 0 14 7
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Maag-darm-leverziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Maag-darm-leverziekten 10
  Diagnostiek
  Maagonderzoek op de polikliniek 13
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Neurologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Neurologie 35 36 36
  Geheugen poli 52
  Nazorgpoli CVA patiënten 7 9 2 0
  Tia analyse 1
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Oogheelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Oogheelkunde 46 14
  Behandeling
  Staaroperatie 70
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Orthopedie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportspreekuur 21
  Orthopedie 16 15 23 64
  Acute letsels sportspreekuur 32
  Chronisch letsel sportspreekuur 21
  Heupdysplasie bij pasgeborene 40
  Knie- of heupprothese 16 64
  Knie-of heupprothese 15 23
  Meniscusletsel 16 15 23 64
  Schouderpoli 43 35
  Behandeling
  Kijkoperatie knie 24
  Operatie van de meniscus en/of kniebanden 31
  Totale heup operatie 39
  Totale knie operatie 38
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Plastische chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Plastische chirurgie 8
  Behandeling
  Dupuytren 14
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Reumatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Reumatologie 17
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Revalidatiegeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Revalidatie 25 59
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Sportgeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportgeneeskunde 7
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Urologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Urologie 24
  Behandeling
  Operatieve behandeling prostaatkanker 24
  Sterilisatie man 35
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Verloskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Verloskunde 9 3 15
  Zwangerschapsecho 9 3 15
  Actuele wachttijden per: 21 januari 2020
 • Diagnostiek

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Diagnostiek
  CT-scan (radiologie) 1
  Dexa scan 21
  Duplex onderzoeken, dubbelzijdig 15
  Duplex onderzoeken, enkelzijdig 15
  Echografie 10
  Mammografie normale groep 2
  Mammografie speciale groep 8
  MRI-scan (radiologie) 29
  Röntgen (radiologie) 0 0 0
  Thorax/skelet onderzoeken 0 0 0
  Verslaglegging 1 1 1