Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.

Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.

Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

 • Anesthesiologie-pijngeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Anesthesie pijnpoli 10
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Cardiologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Cardiologie 29 41 85 92
  Asymptomatische souffle (hartruis) 15
  Pijn op de borst 15
  Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) 15
  Diagnostiek
  Hartfilm in rust 0 2 1
  Hartecho 10 11
  Hartfilm bij inspanning 1 11
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Gespecialiseerde wondzorg 4 22
  Chirurgie 15
  Bariatrie 15
  Mammapolikliniek 7
  Prolaps/fecale incontinentie 15
  Schildklierproblemen 7
  Behandeling
  Behandeling CTS 14
  Galblaasverwijdering 14
  Liesbreuk operatie 15
  Operatieve verwijdering borstkanker 14
  Spataderbehandeling m.b.v. laser 16
  Spatader operatie 16
  Verwijdering (deel van) dikke darm 14
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Dermatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Dermatologie 15 15
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Geriatrie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Klinische geriatrie 31 22 49
  Osteoporose 70+ 7
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Gynaecologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Gynaecologie 22 23 15
  Afwijkend uitstrijkje 22
  Buikpijn 22 23 15
  Endometriose 22 23 15
  Fluor 22 23 15
  Gynaecologische oncologie 22 23 15
  Gynaecologische echo 22 23 15
  Incontinentie voor de vrouw 22 23 15
  Infertiliteit 22 23 15
  Menstruatiestoornis 22 23 15
  Spiraal plaatsen 22 23 15
  Verzakking bij de vrouw 22 23 15
  Behandeling
  Baarmoederverwijdering 16
  Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) 21
  Operatieve behandeling stressincontinentie 16
  Sterilisatie vrouw 14
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Interne geneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Interne geneeskunde 22 21 35 44
  Moelijk te behandelen hoge bloeddruk 22 21 35 44
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Kindergeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kindergeneeskunde 8 8 10 24
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • KNO-heelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kno 14 23
  Aangezichtsverlamming 4 2
  Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid 0 1
  Bloedneus 14 23
  Consult en hoortest 53 57
  Duizeligheid 14 23
  Keelklachten 14 23
  Neuspassageklachten 14 23
  Oorsuizen /slechthorendheid(volwassene) 53 57
  Oorsuizen /slechthorendheid(kind) 14 23
  Snurken 14 23
  Behandeling
  Flapoorcorrecties 63
  Neustussenschotcorrectie 37
  Ooroperaties (overig) 21
  Operatie aan bijholten 30
  Slaapendoscopie 21
  Stembandoperaties 37
  Trommelvliessluiting 73
  Trommelvliesbuisjes plaatsen 49
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) 49
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(volwassene) 21
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Longziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Longgeneeskunde 15 7 49 29
  Afwijkende longfoto, verdenking kanker 1 7 7 29
  Astma 15 7 49
  Bloed ophoesten,verdenking kanker 1 7 7 29
  Kortademigheid/COPD 15 7 49
  Slaapapneu 15 7 49 29
  Diagnostiek
  Spirometrie met medicatie 1 1 7
  Spirometrie 1 1 7
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Maag-darm-leverziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Maag-darm-leverziekten 29
  Diagnostiek
  Maagonderzoek op de polikliniek 18
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Neurologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Neurologie 45 50 43
  Cts (Carpaal Tunnel Syndroom) 45 50
  Geheugen poli 59
  Nazorgpoli CVA patiënten 1 67 4
  Tia analyse 1
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Oogheelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Oogheelkunde 42 24
  Behandeling
  Staaroperatie 36
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Orthopedie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportspreekuur 7
  Orthopedie 16 8 7 36 22
  Acute letsels sportspreekuur 7
  Chronisch letsel sportspreekuur 23
  Heupdysplasie bij pasgeborene 4 7
  Knie- of heupprothese 16 36
  Knie-of heupprothese 8 7
  Meniscusletsel 16 8 7 36
  Schouderpoli 29 29
  Behandeling
  Kijkoperatie knie 14
  Operatie van de meniscus en/of kniebanden 21
  Totale heup operatie 22
  Totale knie operatie 21
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Paramedisch

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  BART (Bewegen bij Artrose) 30
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Plastische chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Plastische chirurgie 36
  Behandeling
  Dupuytren 79
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Reumatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Reumatologie 9
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Revalidatiegeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Revalidatie 21 10 36
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Sportgeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportgeneeskunde 31
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Urologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Urologie 7
  Behandeling
  Operatieve behandeling prostaatkanker 38
  Sterilisatie man 28
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Verloskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Verloskunde 22 23 15
  Zwangerschapsecho 22 23 15
  Actuele wachttijden per: 14 mei 2019
 • Diagnostiek

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Diagnostiek
  CT-scan (radiologie) 3
  Dexa scan 7
  Duplex onderzoeken, dubbelzijdig 11
  Duplex onderzoeken, enkelzijdig 4
  Echografie 4
  Mammografie normale groep 2
  Mammografie speciale groep 4
  MRI-scan (radiologie) 15
  Röntgen (radiologie) 0 0 0
  Thorax/skelet onderzoeken 0 0 0
  Verslaglegging 1 1 1