Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.

Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.

Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

 • Anesthesiologie-pijngeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Anesthesie pijnpoli 24
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Cardiologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Cardiologie 2 1 2 1
  Asymptomatische souffle (hartruis) 2
  Pijn op de borst 1
  Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) in dagopname 8
  Diagnostiek
  Hartfilm in rust 0 1 2
  Hartecho 3 10
  Hartfilm bij inspanning 1 10
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Chirurgie 11 11 38
  Gespecialiseerde wondzorg 4 8
  Bariatrie 14
  Mammapolikliniek 4
  Prolaps/fecale incontinentie 17
  Schildklierproblemen 25
  Behandeling
  Behandeling CTS 14
  Dupuytren 90
  Galblaasverwijdering 15
  Liesbreuk operatie 15
  Operatieve verwijdering borstkanker 15
  Spataderbehandeling m.b.v. laser 16
  Spatader operatie 16
  Verwijdering (deel van) dikke darm 22
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Dermatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Dermatologie 32 50
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Geriatrie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Klinische geriatrie 36 57 70
  Osteoporose 70+ 17
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Gynaecologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Gynaecologie 10 8 16
  Afwijkend uitstrijkje 3
  Buikpijn 7 8 16
  Endometriose 10 8 16
  Fluor 10 8 16
  Gynaecologische oncologie 3 8 16
  Gynaecologische echo 10 8 16
  Incontinentie voor de vrouw 10 8 16
  Infertiliteit 10 8 16
  Menstruatiestoornis 7 8 16
  Spiraal plaatsen 10 8 16
  Verzakking bij de vrouw 10 8 16
  Behandeling
  Baarmoederverwijdering 28
  Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) 23
  Operatieve behandeling stressincontinentie 23
  Sterilisatie vrouw 21
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Interne geneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Interne geneeskunde 15 11 23 44
  Moelijk te behandelen hoge bloeddruk 15 11 23 44
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Kindergeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kindergeneeskunde 4 9 10 31
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • KNO-heelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kno 19 17
  Aangezichtsverlamming 4 4
  Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid 5 4
  Bloedneus 19 17
  Consult en hoortest 24 46
  Duizeligheid 19 17
  Keelklachten 19 17
  Neuspassageklachten 19 17
  Oorsuizen /slechthorendheid(volwassene) 24 46
  Oorsuizen /slechthorendheid(kind) 19 17
  Snurken 19 17
  Behandeling
  Flapoorcorrecties 52
  Neustussenschotcorrectie 42
  Ooroperaties (overig) 52
  Operatie aan bijholten 44
  Slaapendoscopie 24
  Stembandoperaties 42
  Trommelvliessluiting 52
  Trommelvliesbuisjes plaatsen 24
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) 24
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(volwassene) 42
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Longziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Longgeneeskunde 11 21 56 22
  Afwijkende longfoto, verdenking kanker 4 8 56 22
  Astma 11 21 56
  Bloed ophoesten,verdenking kanker 8 8 56 22
  Kortademigheid/COPD 8 21 56
  Slaapapneu 11 21 56 22
  Diagnostiek
  Spirometrie 3
  Spirometrie met medicatie 3
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Maag-darm-leverziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Maag-darm-leverziekten 44
  Diagnostiek
  Maagonderzoek op de polikliniek 18
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Neurologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Neurologie 24 29 43 38
  Cts (Carpaal Tunnel Syndroom) 24 29
  Geheugen poli 59
  Nazorgpoli CVA patiënten 7 16 46
  Tia analyse 1
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Oogheelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Oogheelkunde 91 91
  Behandeling
  Staaroperatie 49
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Orthopedie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportspreekuur 7
  Orthopedie 8 10 14 15 29
  Acute letsels sportspreekuur 0
  Chronisch letsel sportspreekuur 7
  Heupdysplasie bij pasgeborene 4 14
  Knie- of heupprothese 8 15
  Knie-of heupprothese 10 14
  Meniscusletsel 8 10 14 15
  Schouderpoli 50 70
  Behandeling
  Kijkoperatie knie 17
  Operatie van de meniscus en/of kniebanden 25
  Totale heup operatie 32
  Totale knie operatie 21
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Paramedisch

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  BART (Bewegen bij Artrose) 9
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Plastische chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Plastische chirurgie 28
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Reumatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Reumatologie 14
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Revalidatiegeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Revalidatie 15 38 29
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Sportgeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportgeneeskunde 28
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Urologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Urologie 16
  Behandeling
  Operatieve behandeling prostaatkanker 25
  Sterilisatie man -335
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Verloskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Verloskunde 10 8 9
  Zwangerschapsecho 10 8 9
  Actuele wachttijden per: 14 januari 2019
 • Diagnostiek

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Diagnostiek
  CT-scan (radiologie) 3
  Dexa scan 14
  Duplex onderzoeken, dubbelzijdig 10
  Duplex onderzoeken, enkelzijdig 10
  Echografie 9
  Mammografie normale groep 1
  Mammografie speciale groep 4
  MRI-scan (radiologie) 18
  Röntgen (radiologie) 0 0 0
  Thorax/skelet onderzoeken 0 0 0
  Verslaglegging 1 1 1