Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.

Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.

Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

 • Anesthesiologie-pijngeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Anesthesie pijnpoli 16
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Cardiologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Cardiologie 8 2 2 8
  Asymptomatische souffle (hartruis) 8
  Pijn op de borst 9
  Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) 9
  Diagnostiek
  Hartfilm in rust 0 2 2
  Hartecho 1 2
  Hartfilm bij inspanning 1 2
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Chirurgie 1
  Gespecialiseerde wondzorg 2 1
  Bariatrie 6
  Mammapolikliniek 3
  Prolaps/fecale incontinentie 10
  Schildklierproblemen 32
  Behandeling
  Behandeling CTS 1
  Galblaasverwijdering 15
  Liesbreuk operatie 15
  Operatieve verwijdering borstkanker 17
  Spataderbehandeling m.b.v. laser 37
  Spatader operatie 37
  Verwijdering (deel van) dikke darm 17
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Dermatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Dermatologie 9 22
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Geriatrie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Klinische geriatrie 8 29 49
  Osteoporose 70+ 7
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Gynaecologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Gynaecologie 4 3 2
  Afwijkend uitstrijkje 3
  Buikpijn 4 3 2
  Endometriose 4 3 2
  Fluor 4 3 2
  Gynaecologische oncologie 3 3 2
  Gynaecologische echo 4 3 2
  Incontinentie voor de vrouw 4 3 2
  Infertiliteit 4 3 2
  Menstruatiestoornis 4 3 2
  Spiraal plaatsen 4 3 2
  Verzakking bij de vrouw 4 3 2
  Behandeling
  Baarmoederverwijdering 16
  Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) 21
  Operatieve behandeling stressincontinentie 49
  Sterilisatie vrouw 16
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Interne geneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Interne geneeskunde 3 4 9 30
  Moelijk te behandelen hoge bloeddruk 3 4 9 30
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Kindergeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kindergeneeskunde 3 9 31 10
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • KNO-heelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kno 10 15
  Aangezichtsverlamming 3 1
  Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid 0 1
  Bloedneus 10 15
  Consult en hoortest 31 43
  Duizeligheid 10 15
  Keelklachten 10 15
  Neuspassageklachten 10 15
  Oorsuizen /slechthorendheid(volwassene) 31 43
  Oorsuizen /slechthorendheid(kind) 10 15
  Snurken 10 15
  Behandeling
  Flapoorcorrecties 63
  Neustussenschotcorrectie 49
  Ooroperaties (overig) 37
  Operatie aan bijholten 49
  Slaapendoscopie 49
  Stembandoperaties 49
  Trommelvliessluiting 119
  Trommelvliesbuisjes plaatsen 49
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) 49
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(volwassene) 49
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Longziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Longgeneeskunde 7 7 50 50
  Afwijkende longfoto, verdenking kanker 2 1 14 50
  Astma 7 7 50
  Bloed ophoesten,verdenking kanker 2 1 14 50
  Kortademigheid/COPD 7 7 50
  Slaapapneu 7 7 50 50
  Diagnostiek
  Spirometrie met medicatie 10 1 7
  Spirometrie 0 1 7
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Maag-darm-leverziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Maag-darm-leverziekten 25
  Diagnostiek
  Maagonderzoek op de polikliniek 10
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Neurologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Neurologie 31 44 50
  Cts (Carpaal Tunnel Syndroom) 31 44
  Geheugen poli 80
  Nazorgpoli CVA patiënten 8 60 60
  Tia analyse 3
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Oogheelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Oogheelkunde 91 91
  Behandeling
  Staaroperatie 42
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Orthopedie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportspreekuur 14
  Orthopedie 7 3 7 8 22
  Acute letsels sportspreekuur 0
  Chronisch letsel sportspreekuur 14
  Heupdysplasie bij pasgeborene 4 7
  Knie- of heupprothese 7 8
  Knie-of heupprothese 3 7
  Meniscusletsel 7 3 7 8
  Schouderpoli 29 63
  Behandeling
  Kijkoperatie knie 16
  Operatie van de meniscus en/of kniebanden 23
  Totale heup operatie 23
  Totale knie operatie 22
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Paramedisch

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  BART (Bewegen bij Artrose) 9
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Plastische chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Plastische chirurgie 7
  Behandeling
  Dupuytren 7
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Reumatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Reumatologie 4
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Revalidatiegeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Revalidatie 17 24 64
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Sportgeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportgeneeskunde 7
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Urologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Urologie 3
  Behandeling
  Operatieve behandeling prostaatkanker 36
  Sterilisatie man 28
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Verloskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Verloskunde 4 3 2
  Zwangerschapsecho 4 3 2
  Actuele wachttijden per: 18 maart 2019
 • Diagnostiek

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Diagnostiek
  CT-scan (radiologie) 3
  Dexa scan 7
  Duplex onderzoeken, dubbelzijdig 7
  Duplex onderzoeken, enkelzijdig 7
  Echografie 2
  Mammografie normale groep 10
  Mammografie speciale groep 4
  MRI-scan (radiologie) 22
  Röntgen (radiologie) 0 0 0
  Thorax/skelet onderzoeken 0 0 0
  Verslaglegging 1 1 1