Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.

Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.

Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

 • Anesthesiologie-pijngeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Anesthesie pijnpoli 11
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Cardiologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Cardiologie 11 25 23 2
  Asymptomatische souffle (hartruis) 10
  Pijn op de borst 3
  Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) 8
  Diagnostiek
  Hartfilm in rust 0 2 7
  Hartecho 8 31
  Hartfilm bij inspanning 2 31
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Chirurgie 7
  Gespecialiseerde wondzorg 1 1
  Bariatrie 7
  Mammapolikliniek 3
  Prolaps/fecale incontinentie 32
  Schildklierproblemen 7
  Behandeling
  Behandeling CTS 7
  Galblaasverwijdering 25
  Liesbreuk operatie 28
  Operatieve verwijdering borstkanker 30
  Spataderbehandeling m.b.v. laser 37
  Spatader operatie 37
  Verwijdering (deel van) dikke darm 32
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Dermatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Dermatologie 7 15
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Geriatrie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Klinische geriatrie 15 29 28
  Osteoporose 70+ 7
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Gynaecologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Gynaecologie 8 17 15
  Afwijkend uitstrijkje 3
  Buikpijn 8 17 15
  Endometriose 8 17 15
  Fluor 8 17 15
  Gynaecologische oncologie 3 17 15
  Gynaecologische echo 8 17 15
  Incontinentie voor de vrouw 8 17 15
  Infertiliteit 8 17 15
  Menstruatiestoornis 8 17 15
  Spiraal plaatsen 8 17 15
  Verzakking bij de vrouw 8 17 15
  Behandeling
  Baarmoederverwijdering 22
  Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) 22
  Operatieve behandeling stressincontinentie 22
  Sterilisatie vrouw 22
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Interne geneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Interne geneeskunde 32 35 42 44
  Moelijk te behandelen hoge bloeddruk 32 35 42 44
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Kindergeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kindergeneeskunde 36 44 66 59
  Ha ECG < 18 jaar 36 44 66
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • KNO-heelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Kno 16 29
  Aangezichtsverlamming 1 1
  Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid 2 1
  Bloedneus 16 29
  Consult en hoortest 67 71
  Duizeligheid 16 29
  Keelklachten 16 29
  Neuspassageklachten 16 29
  Oorsuizen /slechthorendheid(volwassene) 67 71
  Oorsuizen /slechthorendheid(kind) 16 29
  Snurken 16 29
  Behandeling
  Flapoorcorrecties 84
  Neustussenschotcorrectie 56
  Ooroperaties (overig) 56
  Operatie aan bijholten 56
  Slaapendoscopie 56
  Stembandoperaties 70
  Trommelvliessluiting 94
  Trommelvliesbuisjes plaatsen 51
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) 51
  Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(volwassene) 56
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Longziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Longgeneeskunde 50 36 29 36
  Afwijkende longfoto, verdenking kanker 18 36 29 36
  Astma 50 36 29
  Bloed ophoesten,verdenking kanker 18 29 28 36
  Kortademigheid/COPD 50 36 29
  Slaapapneu 50 36 29 36
  Diagnostiek
  Spirometrie met medicatie 2 29 7
  Spirometrie 2 29 7
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Maag-darm-leverziekten

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Maag-darm-leverziekten 30
  Diagnostiek
  Maagonderzoek op de polikliniek 28
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Neurologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Neurologie 35 37 57
  Cts (Carpaal Tunnel Syndroom) 35 37
  Geheugen poli 94
  Nazorgpoli CVA patiënten 3 4 4
  Tia analyse 3
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Oogheelkunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Oogheelkunde 38 21
  Behandeling
  Staaroperatie 50
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Orthopedie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportspreekuur 28
  Orthopedie 9 15 42 57 43
  Acute letsels sportspreekuur 0
  Chronisch letsel sportspreekuur 9
  Heupdysplasie bij pasgeborene 11 42
  Knie- of heupprothese 9 57
  Knie-of heupprothese 15 42
  Meniscusletsel 9 15 42 57
  Schouderpoli 50 15
  Behandeling
  Kijkoperatie knie 14
  Operatie van de meniscus en/of kniebanden 42
  Totale heup operatie 35
  Totale knie operatie 35
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Plastische chirurgie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Plastische chirurgie 43
  Behandeling
  Dupuytren 51
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Reumatologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Reumatologie 17
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Revalidatiegeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Revalidatie 17 38 57
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Sportgeneeskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Sportgeneeskunde 24
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Urologie

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Urologie 7
  Behandeling
  Operatieve behandeling prostaatkanker 25
  Sterilisatie man 17
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Verloskunde

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Polikliniek
  Verloskunde 15 17 15
  Zwangerschapsecho 15 17 15
  Actuele wachttijden per: 16 juli 2019
 • Diagnostiek

  Omschrijving (wachttijden in dagen) Hardenberg Coevorden Ommen Westerhaar Dedemsvaart
  Diagnostiek
  CT-scan (radiologie) 2
  Dexa scan 14
  Duplex onderzoeken, dubbelzijdig 7
  Duplex onderzoeken, enkelzijdig 7
  Echografie 10
  Mammografie normale groep 4
  Mammografie speciale groep 3
  MRI-scan (radiologie) 23
  Röntgen (radiologie) 0 0 0
  Thorax/skelet onderzoeken 0 0 0
  Verslaglegging 1 1 1