Naar hoofdinhoud

De beste zorg voor kwetsbare ouderen

  • 20 maart 2024
  • 4 min. leestijd

De beste zorg voor kwetsbare ouderen

Sinds 2023 is Saxenburgh gestart met de inzet van een zogenaamd GEM-team op de Spoedeisende hulp. GEM staat voor Geriatric Emergency Medicine. “Dit is een multidisciplinaire samenwerking die is ontstaan om kwetsbare ouderen de beste zorg en ondersteuning te geven”, vertelt Carolien Wijsman, internist-ouderengeneeskunde. “Met de inzet van het GEM-team willen we onnodige opnames voorkomen, functionele achteruitgang tegengaan en de patiënt de juiste zorg op de juiste plek geven.”

Uitgebreide screening
“Het belangrijkste van de inzet van het GEM-team is het snel herkennen van kwetsbaarheid door middel van screening en medebehandeling op de spoedeisende hulp. Voor de screening gebruiken we de APOP-score, die door de verpleegkundige op de spoedeisende hulp wordt uitgevoerd bij alle ouderen boven de 70 jaar. Als deze afwijkend is, wat aangeeft dat een patiënt kwetsbaar is, komt een verpleegkundig specialist of geriater naar de SEH om met de patiënt en naasten te praten. We kijken dan niet alleen naar de medische problemen, maar naar het functioneren van het hele systeem van en rondom de patiënt. Hoe is de thuissituatie, is er zorg nodig, hoe is de sociale kring en de mentale gesteldheid? Samen met de collega’s van de spoedeisende hulp proberen we in korte tijd een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt te krijgen.”

Passende zorg
Carolien: "Nadat de situatie van de patiënt in kaart is, bepalen we samen met de SEH-arts of andere specialist welke zorg én welke plek het beste is voor de patiënt. Soms is dat een verblijf in het ziekenhuis, soms gaat de patiënt met zorg naar huis. Ook komt het vaak voor dat een patiënt niet terug naar huis kan, maar ook niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. We kijken dan ook al naar het mogelijke herstel en de duur en zorgen – samen met de transferverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde - voor een tijdelijke plek in het verpleeghuis of revalidatieafdeling. Wordt de patiënt wel in het ziekenhuis opgenomen, dan denken we mee hoe we het functioneren van patiënt maximaal kunnen behouden, omdat een ziekenhuisopname ook het risico op achteruitgang in conditie met zich meebrengt. Dit doen we bijvoorbeeld door inzetten van maatregelen tegen delier en vallen. We betrekken de naasten en denken mee over de zorg na de ziekenhuisopname. Door inzet van het GEM-team hebben we vanaf het begin van de opname een beter beeld van de patiënt, waardoor we passende zorg en betere nazorg kunnen geven. Hierdoor is de ligduur korter en zijn er minder heropnames.”

Alle zorg onder één dak
Carolien: “Het is belangrijk dat zorg in een netwerk georganiseerd wordt, rondom de patiënt. De patiënt staat centraal; samen met een team van collega’s kijken wij wat mogelijk is om de patiënt het best te ondersteunen. Bij Saxenburgh zijn we op de goede weg voor de ouderen, doordat we alle zorg onder één dak hebben, ook bijvoorbeeld de nazorg na opname op een revalidatieafdeling of tijdelijke verblijfplaats in het verpleeghuis. Hierdoor zijn er korte lijnen en kunnen we snel de juiste zorg en de beste plek voor de patiënt regelen.”

Thuis screenen
Carolien: “Als ik naar de toekomst kijk, hoop ik dat de screening van kwetsbare ouderen vaker thuis kan plaatsvinden. Soms komen kwetsbare ouderen op de SEH, terwijl dit achteraf niet nodig was geweest. Vooral bij patiënten met dementie zie je dat nog weleens. Zij vallen of zijn in de war, klachten zijn soms onbegrepen, waardoor er toch vaker voor een verwijzing naar het ziekenhuis wordt gekozen. Door beter samen te werken met huisarts en andere zorgverleners is een bezoek aan de SEH of een opname misschien minder vaak nodig. En kan de patiënt met de juiste zorg en ondersteuning gewoon thuis, in de vertrouwde omgeving, blijven. We willen voor elke patiënt de juiste zorg op de juiste plek. En die juiste plek is niet altijd het ziekenhuis.”