Naar hoofdinhoud

De ouderenzorg van morgen - oktober 2022

  • 13 oktober 2022

De ouderenzorg van morgen

Onder deze titel verschijnt een serie artikelen over de nieuwe visie op ouderenzorg bij Saxenburgh. Deze nieuwe benadering van wonen en werken in de ouderenzorg passen wij straks toe in het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem. De andere woonzorglocaties van Saxenburgh in Ommen, Hardenberg, Gramsbergen en Coevorden volgen dit voorbeeld.

De eerste aflevering is 12 oktober verschenen in De Toren. De volgende verschijnt 9 november.

De nieuwe visie van Saxenburgh op ouderenzorg

"Het vroegere leven stopt niet bij de voordeur van Clara Feyoena Heem."

De bouw van het nieuwe Clara Feyoena Heem in Hardenberg is in volle gang. Het belooft een fijne woonplek te worden voor ouderen met een zorgbehoefte. Na de zomer van 2023 is de bouw klaar. Niet alleen het gebouw wordt nieuw, ook de manier van zorgverlening. Saxenburgh ontwikkelde een nieuwe visie op ouderenzorg. Vanuit deze visie zijn werkprocessen opnieuw ingericht. Clara Feyoena Heem start hier als eerste mee, de andere Saxenburgh ouderenzorglocaties volgen. Rita Hunse, manager ouderenzorg bij Saxenburgh, geeft toelichting.

Waarom nieuwe visie?

Zorgbehoeften veranderen. De ene oudere met zorgbehoefte wil een all-inclusive pakket, de ander alleen een zorgpakket (VPT) of thuiszorg, weer een ander wil samenwonen met een gezonde partner, de ander gescheiden wonen op hetzelfde terrein. Maatwerk dus. Huisvesting is hierin cruciaal en moet toekomstbestendig zijn. Niet slechts gericht op groepswonen, maar ook op varianten. Dat vraagt om flexibele huisvesting, waar ouderen met verschillende zorg- en behandelbehoeften kunnen wonen. Kleinschalig binnen grootschaligheid , flexibiliteit en persoonlijke aandacht zijn de sleutelwoorden.

Rita Hunse: “We zijn op zoek gegaan naar de stip op de horizon, meer duidelijkheid. Waar staan we voor, wat willen we. Persoonlijke aandacht; voor onze bewoners èn onze medewerkers. Daar gaat het om. Om onze medewerkers aandacht te kunnen geven, creëerden wij - in tegenstelling tot veel andere organisaties - juist een extra laag van coördinator met HBOV. Ook bieden wij ontwikkeling door scholing en houden we waar mogelijk rekening met de levensfase van een medewerker. Een jonge moeder heeft andere behoeften dan een 55+-er.

Voor de bewoners introduceerden wij al het ‘Levensverhaal’. Hierdoor kennen wij hun sociale netwerk, hobby’s of voorkeuren voor eten. Dat maakt het mogelijk om maatwerk te leveren. Juist het sociale netwerk van de bewoner is van groot belang. Mensen willen graag middenin de maatschappij staan. Onze bewoner moet dus gewoon naar z’n kaartavond kunnen gaan of naar de markt. Dat vinden wij belangrijk. Familie speelt hierbij een rol van betekenis. Het wezenlijke van onze nieuwe visie is, dat we vooral kijken vanuit welzijn. Zorg is maar een klein onderdeel. Wat maakt dat een bewoner zich prettig voelt. Dat verschilt per persoon en daar hou je rekening mee.”

Kleinschalig binnen grootschaligheid

‘Werken met plezier en wonen met een thuisgevoel’ is het motto in de ouderenzorg. “Voor het werkplezier is het belangrijk dat de personele bezetting op orde is, ook in de nacht. Uit oogpunt van efficiency is een zekere schaalgrootte noodzakelijk, voor het thuisgevoel juist kleinschaligheid. Daarom krijgt iedere bewoner z’n eigen kamer met sanitair en vertrouwde meubels. Maar naast rust op de eigen kamer, willen mensen ook graag samen kunnen eten in de huiskamer en andere mensen ontmoeten. Om aan deze wensen te voldoen, moet je faciliteiten in de buurt hebben, die voor de nodige ‘reuring’ zorgen. Die functie krijgt het voorzieningengebouw in het nieuwe Clara Feyoena Heem.”

Wijk binnen de wijk

Het nieuwe woonzorgcentrum staat in woonwijk Heemse. Elk woongebouw krijgt een bescheiden beleeftuin voor de eigen bewoners. Het hele complex wordt omringd door een grote parkachtige tuin met dierenweide, waar wijkbewoners, kinderen van de naburige school èn bewoners van het woonzorgcentrum elkaar kunnen ontmoeten. “Het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem is straks een wijk binnen de wijk. Een plek waar het oude leven van de bewoners niet ophoudt, maar waar samen met familie, medewerkers en buurtbewoners het resterende leven zo aangenaam mogelijk is.”