Naar hoofdinhoud

De zorg van morgen (5): Medisch Specialistische Revalidatie in het Plaza

De zorg van morgen (5): Medisch Specialistische Revalidatie in het Plaza

Nieuw in het Plaza: Medisch specialistische revalidatie (MSR)
Op het terrein van het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem komt - behalve woonzorg en geriatrische revalidatie - ook de medisch specialistische revalidatie. De poliklinische MSR verhuist vanuit het ziekenhuis naar het voorzieningengebouw, het Plaza, dat verbonden is met de beide woongebouwen. De veelal (jong) volwassenen brengen een nieuwe dynamiek met zich mee binnen het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem.Teammanager Alwin Egberts en ergotherapeut Ruth Benjamins vertellen wat en voor wie MSR is.

MSR richt zich op revalideren na een letsel of ten gevolge van een (chronische) aandoening. Bij de ingewikkelde hulpvraag zijn diverse zorgverleners betrokken. Denk aan chronische (pijn)klachten, herseninfarct of een amputatie. Ruth: “Bij deze revalidanten spelen andere zaken dan bij ouderen. Zij zitten immers in een andere levensfase. Vragen vanuit de patiënt kunnen zijn: Wat betekenen mijn beperkingen voor mijn werk, studie, hobby’s of sport? Hoe waarborg ik de kwaliteit van mijn leven? Hoe krijg ik weer regie over mijn leven, kan ik mezelf redden?”
Alwin: “De behandeling is gericht op leren omgaan met de beperkingen en eigen regie.”

Huisarts, medisch specialist of revalidatiecentrum kunnen een patiënt doorverwijzen naar de revalidatiearts. Deze bekijkt, na een uitvoerig gesprek en onderzoek, of een behandeling binnen de MSR nodig is. De patiënt blijft thuis wonen en komt twee of drie periodes van zes weken naar de poli, voor een behandeling door minimaal twee verschillende zorgverleners van het revalidatieteam. Hoe vaak dat per week is, hangt af van het behandelplan dat samen met de patiënt wordt afgestemd. Ruth: “Best intensief natuurlijk.”
Het team kan bestaan uit een fysio-, ergo- of arbeidstherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker of psycholoog.

De poli MSR is straks te vinden in een nieuw gebouw, waar jong en oud elkaar treffen. Kennis en kunde onder één dak. Alwin: “Iedereen werkt vanuit dezelfde visie. Samenwerking tussen de zorgverleners is de sleutel tot succes.”

Eerder in deze serie verschenen, zie het nieuwsarchief: Nieuwe visie op ouderenzorg (1), Het verhaal van Clara Feyoena Heem (2), Het nieuwe werken (3), Ontwikkeling van medewerkers (4).