Naar hoofdinhoud

Eerste steen nieuwbouw Saxenburgh Clara Feyoena Heem gelegd

Eerste steen nieuwbouw Saxenburgh Clara Feyoena Heem gelegd

Onder een stralende zon heeft Rita Hunse-Vonder op 9 juni de eerste steen gelegd van het nieuwe woonzorgcentrum Saxenburgh Clara Feyoena Heem in Hardenberg. Zij werd daarin ondersteund door vertegenwoordigers van de nauw betrokken geledingen, onder toeziend oog van burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg. De handeling markeert de officiële start van de nieuwbouw, waarvan de contouren inmiddels zichtbaar zijn.

Interim bestuurder Bas van der Velde schetste in zijn welkomstwoord de totstandkoming van de bouw van het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem. Het is een hele puzzel geweest, die nu toch gelegd wordt. Burgemeester Maarten Offinga gaf de aanwezigen een kleine geschiedenisles over de persoon Baronesse Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama, tevens begenadigd dichteres. Zij woonde op Havezathe Heemse, die in latere jaren vervangen werd door een boerderij. Ruim een halve eeuw geleden werd de gemeente Hardenberg eigenaar van het landgoed en liet op die plek een verpleeghuis voor chronisch zieken bouwen, dat de naam Clara Feyoena Heem kreeg. “Vandaag is een bijzondere dag. Samen hebben we het fundament mogen leggen voor een nieuw Clara. Een prachtige zorgvoorziening voorzien van moderne snufjes, dat weer meer dan een halve eeuw van dienst kan zijn. Het markeert zorgt voor iedereen.”

Rita Hunse, manager ouderenzorg, tenslotte schetste de wijze waarop zorg in het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem gestalte zal krijgen. Hiervoor is een geheel nieuwe visie op zorg voor ouderen ontwikkeld. Deze visie gaat uit van kleinschalig wonen binnen grootschaligheid, waarbij de zorg is ingericht naar de behoeften van de bewoner. Bewoners hebben hun eigen voordeur en wonen als het ware in een wijk binnen de wijk Heemse. Er heerst rust in en rond de woningen. De ‘reuring’ kan opgezocht worden in het voorzieningengebouw met plaza, kapsalon en oefenzaal.

Eerste steen

De eerste steen is opgebouwd uit vijf delen, die als puzzelstuk in elkaar passen. Deze puzzelstukken vertegenwoordigen vijf verschillende geledingen. Samen symboliseren deze stenen de puzzel van het nieuwbouwproces van Saxenburgh Clara Feyoena Heem. Alice Makkinga, Ronald Arends, Anske Bosch, Jennie van Atten en Inge Gerrits mochten namens respectievelijk Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad elk hun steentje bijdragen aan de officiële handeling. Aan Rita Hunse de eer, om de centrale steen te plaatsen om het geheel compleet te maken en zo de verbinding te maken tussen de verschillende geledingen.

Contouren zichtbaar

Begin dit jaar is de sloop afgerond van reeds leegstaande gebouwen op het terrein. De bewoners hoeven niet tussentijds te verhuizen. Hun woningen worden pas afgebroken na ingebruikname van het nieuwe gebouw. Het zogenoemde Chalet blijft staan en is voorbereid voor 60 plekken GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg). Het gereedmaken van het terrein voor de nieuwbouw is inmiddels gestart. De contouren zijn reeds te zien.

De bouw zal ruim een jaar duren. De afronding wordt verwacht eind juni 2023, de ingebruikname volgt na de zomer. Met het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem zal dan een fijne en passende woonomgeving gerealiseerd zijn, dat een thuis biedt aan 80 mensen die langdurige psychogeriatrische of somatische zorg nodig hebben.

Bekijk de reportage van RTV Vechtdal.

Rita Hunse legt eerste steen Saxenburgh Clara Feyoena Heem, in aanwezigheid van Burgemeester Maarten Offinga

Reportage RTV Vechtdal van eerste steenlegging nieuwbouw Saxenburgh Clara Feyoena Heem