Naar hoofdinhoud

Jenny Weitkamp (67): “Vrijwilligerswerk is zo betekenisvol en dankbaar werk”

  • 14 februari 2024

Vrijwilligerswerk: dankbaar en betekenisvol

“De liefde voor het zorgen in de eindfase van iemands leven, is ontstaan toen ik zelf mantelzorger werd van mijn schoonvader. Met die ervaring wilde ik iets gaan doen”, vertelt Jenny Weitkamp, vrijwilliger bij Saxenburgh.

Jenny: “Zeven jaar heb ik als vrijwilligster in de terminale nachtzorg gewerkt en bij mensen thuis gewaakt. Een heel indrukwekkende periode met warme herinneringen. Overdag slapen lukte niet, zodat ik na een nacht waken gewoon aan het werk ging. Door uitbreiding van mijn werkzaamheden, was het vrijwilligerswerk in de nachtzorg niet meer te combineren met mijn werk.”

Help-vrijwilliger

“Ik zag een oproep in de Toren voor vrijwilligers in de palliatieve zorg bij Clara Feyoena Heem. Ik heb een scholing gedaan en ben aan de slag gegaan. Ik doe dit nu alweer een heel aantal jaren en nog steeds met veel plezier”, vertelt Jenny. “Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan. Toen de geestelijk verzorger hiervan hoorde, zei ze: ‘Jenny, ik weet nog iets voor je. In het Saxenburgh Medisch Centrum gaan ze starten met Help-vrijwilligers, echt iets voor jou’. Ik heb informatie opgevraagd, een scholing gedaan en ik ben ook daar aan de slag gegaan.”

“Als vrijwilliger ben ik er vooral voor de kwetsbare ouderen op de afdeling, die het risico lopen een delier te krijgen. Dit proberen we te voorkomen met afleiding, bijvoorbeeld een praatje of een spelletje. Zo proberen we ze in het hier en nu te houden. Maar we zijn er natuurlijk ook voor de andere patiënten, die gewoon behoefte hebben aan een praatje of gezelschap.

Vrijwilliger in de palliatieve zorg

Jenny: “In de palliatieve zorg is dat anders. Je hebt een aantal maanden, soms jaren, wekelijks en in de eindfase vaak dagelijks intensief contact. Je bouwt echt een band op met de cliënt en de familie. Cliënten zijn vaak nog wel in staat om te vertellen, je hoort veel verhalen en er wordt veel gedeeld. Soms is het makkelijker om tegen een vreemde te praten. Luisteren en gewoon er zijn is zo belangrijk. Het is ontzettend fijn dit te kunnen doen voor iemand in zijn of haar laatste levensfase. Daardoor ontlast je de verpleging en familie. Ik weet uit eigen ervaring hoe zwaar het kan zijn. Het is zo fijn als er dan extra aandacht is, een luisterend oor. Hulp van een vrijwilliger geeft lucht en zorgt ervoor dat je het als mantelzorger en familie vol kunt houden.”

“Zoek iets dat bij je past”

“Ik hoop dat mensen die een paar uurtjes over hebben en iets willen doen voor een ander voor vrijwilligerswerk kiezen. Probeer ‘t gewoon. Zoek iets dat bij je past en ervaar zelf hoe fijn het is om er voor die ander te zijn. Het heeft mij veel gebracht. Al de herinneringen, ervaringen, prachtige verhalen, zoveel lieve mensen, ontroerende momenten, warme blik en soms een stamelend dankjewel”, besluit Jenny.

Vrijwilliger worden bij Saxenburgh

Ook vrijwilliger te worden of meer informatie over het werken als vrijwilliger bij Saxenburgh? Lees hier meer.