Naar hoofdinhoud

Sloop Saxenburgh Clara Feyoena Heem afgerond

  • 27 mei 2024
  • 2 min. leestijd

Sloop Saxenburgh Clara Feyoena Heem afgerond

De laatste muren van het oude Clara Feyoena Heem zijn gesloopt. In de afgelopen maanden hebben medewerkers, bezoekers en cliënten vanuit de nieuwe locatie beetje bij beetje het oude Clara Feyoena Heem zien verdwijnen.

Het slopen van het gebouw was een heel proces. Allereerst zijn leidingen, gas water en licht, brandalarmen en computernetwerken afgekoppeld. Daarna kon het sloopbedrijf starten met de daadwerkelijke sloop van het gebouw. Hilvert Wilts, projectleider facilitair, vastgoed en techniek: “Terugkijkend naar de afgelopen maanden kunnen we zeggen dat dit gehele project een uitdaging was. We hebben bijvoorbeeld met ons team in een paar dagen tijd 80 cliënten verhuisd. Wanneer dat lukt en gaat zoals je van tevoren had gepland, dan ben je heel blij. De laatste maanden stonden in het teken van de sloop van het oude gebouw, dit is heel goed verlopen.”

Laatste fase – afronding bouwwerkzaamheden
De komende maanden zijn er nog een aantal (bouw)werkzaamheden die afgerond gaan worden. Nieuw is een verbindingsgang tussen het hoofdgebouw en de revalidatieafdelingen, daarnaast wordt er nog een berging gebouwd. De rondweg op het terrein wordt in de komende maanden gereed gemaakt. Ook zal er gestart worden met de inrichting van het terrein en de voorbereidende werkzaamheden voor de buitenruimtes.

Rita Hunse, manager ouderenzorg: “Met het afronden van de laatste sloopwerkzaamheden gaan we de laatste fase in van de bouw van ons nieuwe woonzorgcentrum. Er staat een fantastisch gebouw waar mensen kunnen revalideren, wonen en werken in een passende omgeving.”

Sloop Saxenburgh Clara Feyoena Heem