Naar hoofdinhoud

Anesthesiologie

Welkom bij Anesthesiologie

We willen dat u zo min mogelijk pijn ervaart in ons ziekenhuis. Of het nu gaat om pijn bij een operatie, een onderzoek, bevalling of chronische pijn. De afdeling Anesthesiologie zorgt daarvoor. De anesthesioloog past allerlei vormen van pijnbestrijding of verdoving toe. Denk bijvoorbeeld aan een narcose, morfine of een ruggenprik.

Wat we doen

Onze anesthesiologen worden ingezet op allerlei afdelingen. Naast de operatiekamer werken ze ook op de Intensive Care en bij de Spoedeisende Hulp, omdat zij veel ervaring hebben met acute problemen van de ademhaling en de bloedsomloop.

Samenwerking

De anesthesiologen doen de verschillende werkzaamheden natuurlijk niet alleen. Zo voeren op de poli Preoperatieve Onderzoek een apothekersassistente en verpleegkundigen een deel van de werkzaamheden uit. Op de operatiekamer werkt de anesthesioloog samen met de anesthesiemedewerker. De snijdend specialist, de anesthesioloog en hun assistenten vormen samen het operatieteam. In de voorbereidingsruimte en in de uitslaapkamer wordt u door gespecialiseerde verpleegkundigen bewaakt en verzorgd.

Polikliniek preoperatief onderzoek en anesthesiologie

Wanneer u binnenkort een operatie of behandeling ondergaat waarbij u wordt verdoofd of onder narcose gaat, dan ondergaat u eerst een onderzoek bij onze polikliniek. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

Voorafgaand aan de operatie

Bij een zogenaamd 'preoperatief onderzoek' brengen we uw gezondheidstoestand in beeld, schatten we risico’s in en bespreken we de techniek van anesthesie. Op de polikliniek Preoperatief Onderzoek vult u hiervoor een (digitale) vragenlijst in. Dit kan ook thuis, via het patiëntportaal MijnSaxenburgh.

Vervolgens kunt u terecht bij het spreekuur op de polikliniek. Om de opname rondom de operatie/behandeling goed voor te bereiden heeft u in totaal drie gesprekken, die samen ongeveer één uur duren.

  • Gesprek met de apothekers assistente
    De apothekersassistente van het Apothekers Service Punt neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door. Het is namelijk belangrijk dat u goed noteert en bijhoudt welke medicijnen u thuis inneemt. Ook bespreekt u samen of u allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen.

  • Gesprek met de verpleegkundige van de polikliniek preoperatieve screening
    Met een verpleegkundige van de afdeling bespreekt u alle bijzonderheden rond uw operatie. Denk aan het gebruik van medicijnen, uw ervaringen bij eerdere opnames in het ziekenhuis of uw gewoontes met eten, drinken en slapen. Ook het nuchter blijven en pijnbestrijding na de operatie komen in dit gesprek aan de orde. Verder kunt u vragen stellen over de opnameperiode en de nazorg. De verpleegkundige verwerkt deze informatie in het verpleegkundig dossier.

  • Gesprek met de anesthesioloog, verpleegkundig specialist of anesthesie medewerker
    In het laatste gesprek bespreken we uw gezondheidstoestand aan de hand van de eerder ingevulde vragenlijst. Zo nodig doen we nog lichamelijk onderzoek, zoals aan uw mond, hart of longen. Tijdens dit gesprek lichten we de gekozen vorm van anesthesie toe en bespreken we de risico's rondom narcose. De anesthesioloog spreekt daarnaast met u af welke medicijnen u op de operatiedag wel of niet kunt innemen. Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat het operatierisico te groot is, dan bespreekt de anesthesioloog dit met uw behandelend arts.

Veranderingen in gezondheid of medicatie?

Verandert uw gezondheid of uw medicatie tussen het preoperatief onderzoek en de operatie? Geef dit dan door aan de poli preoperatief onderzoek. Tel. 0523 276808.

Polikliniek Pijngeneeskunde

Wanneer een pijnklacht niet verdwijnt na een behandeling of operatie, dan kunt u terecht bij de Polikliniek Pijngeneeskunde. Hier onderzoeken we de pijnklacht en de gevolgen ervan.

Een bezoek begint met het invullen van een vragenlijst. Daarna heeft u een kennismakingsgesprek en aanvullend onderzoek op de Polikliniek Pijngeneeskunde. In dit gesprek wordt er naar uw pijnverhaal geluisterd en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Ook wordt de informatie van uw huisarts of specialist toegevoegd aan uw gegevens en wordt er zo nodig een aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Als de oorzaak van uw pijn bekend is en we u kunnen behandelen, krijgt u een afspraak en wordt u binnen enkele weken behandeld.

Pijnteam

Het ziekenhuis beschikt over een multidisciplinair pijnteam waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn o.a. revalidatie arts, fysiotherapeut, klinisch psycholoog, anesthesioloog. Dit team komt bij elkaar om patiënten te bespreken waarvan de problematiek discipline overschrijdend is. Één van de leden van het team presenteert de patiënt waarna besloten wordt hoe het verder moet met de behandeling. Het voordeel hiervan is dat de patiënt sneller terecht komt bij de discipline of disciplines waar hij of zij het beste thuis hoort.

Bekijk hier de wachttijden

De operatie van Freek in het Saxenburgh Medisch Centrum

Bekijk welke stappen Freek doorloopt voor en tijdens zijn operatie in het ziekenhuis.

Operatievoorlichting tieners

Voor tieners is er een boek ontwikkeld waarin de stappen voor een operatie worden uitgelegd.