Naar hoofdinhoud

Intensive Care

Welkom bij Intensive Care

Op de afdeling Intensive Care (IC) bieden we intensieve zorg aan mensen in een levensbedreigende situatie. Hierbij worden functies die nodig zijn om in leven te blijven, zoals ademhaling of de werking van vitale organen, bewaakt en soms overgenomen. We werken op de IC 24 uur per dag met een team van IC-verpleegkundigen, IC-artsen (intensivisten) en andere specialistische zorgmedewerkers zoals fysiotherapeuten en diëtisten.

Wanneer komt u op de Intensive Care?

Wanneer u op onze Intensive Care terecht komt bent u vaak zeer ernstig ziek of gewond. Daardoor heeft u intensievere zorg nodig dan op een verpleegafdeling wordt gegeven. Soms wordt u via de Spoedeisende Hulp opgenomen op de IC, maar soms ook vanaf een verpleegafdeling of na een operatie.

Toestemming voor behandeling

Infuus inbrengen

Vrijwel alle behandelingen en ingrepen op de IC vallen onder standaard intensieve medische en verpleegkundige zorg. Dit is zorg die essentieel is voor optimale bewaking en behandeling. We gaan er bij een IC-opname vanuit dat u als patiënt of uw vertegenwoordiger toestemming geeft voor deze standaard IC-zorg. Bij behandelingen die ingrijpender zijn en gepland kunnen worden, bespreken we dit eerst met u. De volgende onderdelen horen bij onze standaard IC-zorg:

  • inbrengen van infuusnaalden en katheters in aders en slagaders;
  • toediening van medicatie, zoals antibiotica en bloeddruk verhogende medicijnen;
  • inbrengen van een beademingsbuis en beademing;
  • inbrengen van een sonde in maag of darm;
  • inbrengen van een urinekatheter;
  • uitzuigen van de luchtwegen;
  • toediening van bloedproducten, zoals rode bloedcellen en plasma;
  • toediening van contrastmiddelen bij onderzoeken;
  • bronchoscopie om slijm diep uit longen te zuigen (m.b.v. slang met cameraatje);
  • inbrengen van een drain (slangetje) in de borst- of buikholte.

Hygiëneregels op de intensive care

Patiënten op de IC zijn vaak erg ziek en hebben een verminderde afweer tegen infecties. Soms worden patiënten geïsoleerd, omdat ze zelf besmettelijk zijn voor zorgmedewerkers of bezoek. Dan treffen we extra beschermingsmaatregelen. We informeren de naasten natuurlijk uitgebreid over deze maatregelen.

Nazorg

Wij voelen ons betrokken bij onze patiënten en hun naasten. De Intensive Care kan voor zowel patiënten als naasten confronterend zijn, vanwege de hectiek, de geluiden, de beademingsmachines, slangetjes en monitoren. Om u te ondersteunen bij de verwerking van de IC-opname krijgt u ongeveer drie maanden na ontslag een uitnodiging voor een bezoek aan de nazorgpolikliniek.

Wij werken nauw samen met de volgende afdelingen en organisaties

Onze Intensive Care werkt nauw samen met andere ziekenhuizen in Midden-Oost-Nederland. Daardoor delen we kennis, benutten we de bedden van IC's zo goed mogelijk en zorgen we ervoor dat u als patiënt wordt behandeld op een IC-afdeling van het vereiste niveau.

Sommige behandelingen kunnen namelijk alleen in een groot ziekenhuis plaatsvinden. Bijvoorbeeld als het gaat om specialistische behandeling van brandwonden of ernstig hersenletsel. Daarom kan het zijn dat we u overplaatsen naar een ziekenhuis binnen onze regio of een academisch ziekenhuis als de zorg die u nodig heeft daar beter geleverd wordt.

Documentaire 'Oog van een naald' - COVID-19

De documentaire 'Oog van de naald' vertelt over de eerste 1,5 jaar van de COVID-19 pandemie. Tijdens de pieken van de pandemie werden patiënten vanuit het hele land verspreid over de IC-afdelingen van ziekenhuizen. Ook in het Saxenburgh Medisch Centrum kwamen patiënten uit allerlei regio's. De documentaire vertelt het verhaal van patiënten en familie, maar ook van IC-verpleegkundigen en artsen.