Naar hoofdinhoud

Kindergeneeskunde

Welkom bij Kindergeneeskunde

U zou het ziekenhuis liever vermijden met uw kind. Als een bezoek of opname toch nodig is, dan biedt onze afdeling Kindergeneeskunde alle zorg die u nodig heeft. We staan u bij, luisteren naar uw zorgen en betrekken u zoveel mogelijk bij de zorg voor uw kind. Bovendien besteden we veel aandacht aan het geruststellen van patiënt. Zo willen we niet alleen de juiste medische zorg bieden, maar ook uw zorgen verminderen.

Wat we doen

Ons belangrijkste werk is zo goed mogelijk uit te zoeken wat er met uw kind aan de hand is. Dat doen we met een team van ervaren specialisten en verpleegkundigen, maar ook met collega-ziekenhuizen zoals het Isala in Zwolle en het UMCG in Groningen. Zo zorgen we er samen voor dat uw kind de benodigde behandeling krijgt.

Daarnaast vinden we het belangrijk om de ervaring in ons ziekenhuis voor uw kind en voor u zo prettig mogelijk te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door u zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg voor uw kind. Zo kunnen ouders van veel te vroeg geboren kinderen veel verzorging zelf doen, zodat het bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en een goede hechting. Omdat we begrijpen dat het voor zowel ouders als kinderen spannend kan zijn in het ziekenhuis, besteden we extra aandacht aan het geruststellen van de patiënt.

Zo vertrouwd mogelijk

De beste plek voor een kind is natuurlijk thuis, in een vertrouwde omgeving. Daarom doen we ons best om het verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Met begeleiding en ondersteuning op afstand, bijvoorbeeld door te videobellen of via de BeterDichtbij app, kunnen we opnames verkorten of zelfs voorkomen, zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg.

Aandoeningen

Veel voorkomende aandoeningen bij de afdeling Kindergeneeskunde zijn:

  • Luchtweginfecties
  • Maag-darm infecties
  • Prematuur (te vroeg geboren)
  • Dysmatuur (laag geboortegewicht)

Specialisaties polikliniek kindergeneeskunde

Kinderarts en kind

Welkom op onze kinderpoli Saxenburgh Groei. De buiten het ziekenhuis gelegen poli vindt u in het Viderusgebouw naast het ziekenhuis. Groei staat centraal voor ons. Groei letterlijk in lengte en gewicht, groei in ontwikkeling, groei in zelfstandigheid en ook groei in kennis en kunde van ons kinderteam. Hier hebben wij een eigen ingang en proberen wij met een kindvriendelijke, minder klinische uitstraling, onze jonge patiënten op hun gemak te stellen. In plaats van witte jassen treft u hier vrolijk gekleurde polo’s met daarop een duidelijke naam en functie. Het thema sport en natuur dient als afleiding voor de bezoekers en onze wachtruimte heet dan ook ontvangstruimte omdat wij proberen het wachten zoveel mogelijk te voorkomen. Als het weer het toe laat is het zelfs mogelijk dat de cliënten zich buiten vermaken in afwachting van hun oproep.

Indien uw huisarts heeft geoordeeld dat uw kind gezien dient te worden door een kinderarts, wordt er in samenspraak met u gekeken naar een zo snel mogelijke optie in het polirooster waarop uw kind bij een kinderarts terecht kan. Soms kan het daarbij zo zijn dat er een poli locatie buiten Hardenberg wordt voorgesteld omdat wij ook werkzaam zijn in Coevorden en Westerhaar.

Naast de holistische benadering van het kind wordt er ook gekeken naar factoren welke van invloed zijn op de positieve gezondheid. Hierbij maken wij op onze poli in Hardenberg gebruik van alle kennis en kunde van diverse disciplines welke onder één dak samenwerken (orthopedagogisch team, fysiotherapie, diëtist, revalidatiearts).

Omdat bepaalde ziektebeelden zich wat vaker voor doen dan andere beschikken wij ook over specialistische poli’s. Hier kunt u naast de kinderarts ook specialistisch verpleegkundigen treffen welke zich hebben bekwaamt op een specifiek deel van de zorg.

Poli pedagogische zorg

Op deze poli werken medisch pedagogen en een GZ-psycholoog-orthopedagoog. Kindergeneeskunde kent een duidelijke holistische benadering, dat wil zeggen lichaam en geest zijn sterk met elkaar verbonden. Veel lichamelijke klachten kennen daarnaast ook een invloed op de psyche en vice versa welke de ontwikkeling en groei beperken of belemmeren. Genezing betekent dan vaak ook dat er zorg op beide gebieden dient plaats te vinden. Door middel van een intake gesprek en zo nodig aanvullende vragenlijsten wordt er een plan van aanpak opgesteld. De begeleiding kan zich richten op het kind, op ouders of op zowel de ouders als het kind. Begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit psycho-educatie, hypnotherapie, traumabegeleiding of spelbegeleiding. Natuurlijk wordt er ook hier nauw samen gewerkt met kinderartsen en andere aanwezige disciplines.

De allergie en longpoli

Astma, allergie en eczeem zijn veel voorkomende klachten waarbij het goed mogelijk is om via een vrij gestandaardiseerde wijze informatie te vergaren en behandeling te bieden. Door efficiënt samen te werken is het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek de klacht goed in kaart te brengen en deze optimaal te vervolgen in de tijd. Het allergie/eczeem/longteam bestaat uit een kinderarts, de kinderlongverpleegkundige, de fysiotherapeut en de thuiszorgverpleegkundige.

PEP poli (plas en poep poli)

Er zijn meerdere mogelijke redenen waarom uw kind moeite kan hebben in het traject naar zindelijkheid of het goed luisteren naar de lichaamseigen prikkels die aangeven dat het tijd is om naar het toilet te gaan. Hierbinnen ligt de regie bij de verpleegkundig specialist welke in nauwe samenwerking met de urotherapeut uw kind begeleid bij het normaliseren van het plas en/of poeppatroon. Bij twijfel over de onderliggende oorzaak of bij onvoldoende resultaat zal er laagdrempelig meedenken van de kinderarts worden gevraagd.

Poli eetstoornissen

Indien uw kind qua gewicht te licht of te zwaar bevonden wordt kan dat ook een reden zijn om doorverwezen te worden naar een kinderarts. Deze zal in eerste instantie natuurlijk kijken of er een verklaring te vinden is vanuit het lichaam welke bijdraagt aan het probleem of dat er toch meer gekeken dient te worden naar omgevingsfactoren welke de situatie positief of negatief beïnvloeden. Lees hier bijvoorbeeld sporten, dieet, spanningen, voldoende nachtrust etc. Het is, zeker binnen deze patiëntengroep, van groot belang dat er gekeken wordt naar al deze factoren. Wederom in samenwerking met de aanwezige disciplines.

Concentratie/gedragspoli

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zo’n 5% van alle kinderen in meer of mindere mate hinder heeft van zijn gedrag of problemen met concentratie. In de prestatiemaatschappij waarbinnen wij leven geeft dit in toenemende mate disfunctioneren of onderpresteren van deze groep. Er is een samenwerkingsverband met GZ-psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters in de regio welke ervoor dient te zorgen dat er juiste en tijdige begeleiding voor deze kinderen en diens leefomgeving kan worden geboden. Het is aan de kinderarts om te besluiten of deze zelf de medicamenteuze behandeling zal starten en vervolgen of dat deze toch een breder aanbod nodig heeft.

Kinderdiabetespoli

Zeker voor kinderen is het hebben van diabetes geen pretje, want diabetes heb je 24 uur per dag en alle dagen van het jaar. Het diabetesteam leert uw kind om zelf zijn of haar diabetes te behandelen, bijvoorbeeld door het zelf bepalen van bloedglucosewaarde, het toedienen van insuline en het omgaan met eten, bewegen en ziekte. Het diabetesteam bestaat uit een kinderarts, kinderdiabetes verpleegkundige, psycholoog, medisch pedagoog en diëtist.

Diabij is een samenwerkingsverband tussen kinderdiabetesteams van de ziekenhuizen van Treant (Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal) en Hardenberg. Diabij staat voor Diabeteszorg dicht bij huis. Vanuit dit kenniscentrum zal de zorg voor kinderen in de regio geleverd worden volgens nationale en internationale richtlijnen, waardoor de best mogelijke prognose ontstaat en de kans op complicaties wordt verkleind. Voor meer informatie over Diabij en diabetes bij kinderen verwijzen wij u naar www.diabij.nl.

Anesthesie en opname bij kinderen

Aanvullende informatie over opname en operatie is te vinden in de folder Anesthesie en opname bij kinderen.

De operatie van Freek in het Saxenburgh Medisch Centrum

Bekijk welke stappen Freek doorloopt voor en tijdens zijn operatie in het ziekenhuis.

Operatievoorlichting tieners

Voor tieners is er een boek ontwikkeld waarin de stappen voor een operatie worden uitgelegd.

Afspraak maken

Uw kind wordt naar ons doorverwezen door uw huisarts of ander specialisme. Voor uw allereerste bezoek ontvangt u van onze secretaressen een oproep en een vragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst thuis alvast zo zorgvuldig invullen. Dat bespaart een hoop tijd tijdens het polibezoek, zodat er meer ruimte over blijft om ons te richten op de zorgvraag.

Voor een kind kan een bezoek aan het ziekenhuis erg indrukwekkend zijn en daarom proberen wij de kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te brengen door de aanwezigheid van speelgoed en kinderboeken in de wachtkamers. Wij streven ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat uw kind zo snel mogelijk geholpen kan worden.

Wat moet ik meenemen?

Bij een eerste polibezoek vragen wij aan u om het volgende mee te nemen;

  • Geldig identiteitsbewijs van uw kind;
  • groeiboekje;
  • huidige medicatie;
  • eventuele aanvullende informatie aangaande het ziektebeeld;
  • een aan u toegezonden en door u ingevulde vragenlijst.

Locaties

Spreekuren worden gehouden zowel op de kinderpoli Saxenburgh Groei in Hardenberg als ook op onze andere locaties.

Bekijk wachttijden