Naar hoofdinhoud

Kindergeneeskunde

Welkom bij Kindergeneeskunde

U zou het ziekenhuis liever vermijden met uw kind. Als een bezoek of opname toch nodig is, dan biedt onze afdeling Kindergeneeskunde alle zorg die u nodig heeft. We staan u bij, luisteren naar uw zorgen en betrekken u zoveel mogelijk bij de zorg voor uw kind. Bovendien besteden we veel aandacht aan het geruststellen van patiënt. Zo willen we niet alleen de juiste medische zorg bieden, maar ook uw zorgen verminderen.

Wat we doen

Ons belangrijkste werk is zo goed mogelijk uit te zoeken wat er met uw kind aan de hand is. Dat doen we met een team van ervaren specialisten en verpleegkundigen, maar ook met collega-ziekenhuizen zoals het Isala in Zwolle en het UMCG in Groningen. Zo zorgen we er samen voor dat uw kind de benodigde behandeling krijgt.

Daarnaast vinden we het belangrijk om de ervaring in ons ziekenhuis voor uw kind en voor u zo prettig mogelijk te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door u zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg voor uw kind. Zo kunnen ouders van veel te vroeg geboren kinderen veel verzorging zelf doen, zodat het bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en een goede hechting. Omdat we begrijpen dat het voor zowel ouders als kinderen spannend kan zijn in het ziekenhuis, besteden we extra aandacht aan het geruststellen van de patiënt.

Zo vertrouwd mogelijk

De beste plek voor een kind is natuurlijk thuis, in een vertrouwde omgeving. Daarom doen we ons best om het verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Met begeleiding en ondersteuning op afstand, bijvoorbeeld door te videobellen of via de BeterDichtbij app, kunnen we opnames verkorten of zelfs voorkomen, zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg.

Aandoeningen

Veel voorkomende aandoeningen bij de afdeling Kindergeneeskunde zijn:

  • Luchtweginfecties
  • Maag-darm infecties
  • Prematuur (te vroeg geboren)
  • Dysmatuur (laag geboortegewicht)

Specialisaties polikliniek kindergeneeskunde

Kinderarts en kind

Onze polikliniek kindergeneeskunde is onderverdeeld in verschillende specialisaties.

Poli pedagogische zorg

Door middel van gesprekken, vragenlijsten en observaties wordt advies en begeleiding gegeven aan ouders en kinderen op het gebied van pedagogische- en psycho-somatische problematiek, die al dan niet gerelateerd is aan chronische aandoeningen. Deze spreekuren worden op donderdag en vrijdag gehouden door een orthopedagoge en medisch pedagogen.

Kinderlong poli

Het doel van deze poli is het in kaart brengen van de benauwdheids klachten, ouders en kinderen voorlichten over astma en instructies geven over het medicatie gebruik. Het kinderlongteam bestaat uit een kinderarts, de kinderlongverpleegkundige, de fysiotherapeut en de thuiszorgverpleegkundige.

PEP poli (plas en poep poli)

Als uw kind om welke redenen dan ook problemen heeft met de blaas, darmen en/of het plassen in bed, kunt u naar de PEP poli worden verwezen. Het kinder PEP-team bestaat uit een verpleegkundig specialist en een urotherapeut. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen bij het droog worden en het normaliseren van het plas- en /of poeppatroon. Indien nodig kunnen andere disciplines, zoals een kinderarts ingeschakeld worden.

Kinderdiabetespoli

Zeker voor kinderen is het hebben van diabetes geen pretje, want diabetes heb je 24 uur per dag en alle dagen van het jaar. Het diabetesteam leert uw kind om zelf zijn of haar diabetes te behandelen, bijvoorbeeld door het zelf bepalen van bloedglucosewaarde, het toedienen van insuline en het omgaan met eten, bewegen en ziekte. Het diabetesteam bestaat uit een kinderarts, kinderdiabetes verpleegkundige, psycholoog, medisch pedagoog en diëtist.

Diabij is een samenwerkingsverband tussen kinderdiabetesteams van de ziekenhuizen van Treant (Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal) en Hardenberg. Diabij staat voor Diabeteszorg dicht bij huis. Vanuit dit kenniscentrum zal de zorg voor kinderen in de regio geleverd worden volgens nationale en internationale richtlijnen, waardoor de best mogelijke prognose ontstaat en de kans op complicaties wordt verkleind. Voor meer informatie over Diabij en diabetes bij kinderen verwijzen wij u naar www.diabij.nl.

Anesthesie en opname bij kinderen

Aanvullende informatie over opname en operatie is te vinden in de folder Anesthesie en opname bij kinderen.

De operatie van Freek in het Saxenburgh Medisch Centrum

Bekijk welke stappen Freek doorloopt voor en tijdens zijn operatie in het ziekenhuis.

Operatievoorlichting tieners

Voor tieners is er een boek ontwikkeld waarin de stappen voor een operatie worden uitgelegd.

Afspraak maken

Uw kind wordt naar ons doorverwezen door uw huisarts of ander specialisme. Voor uw allereerste bezoek ontvangt u van onze secretaressen een oproep en een vragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst thuis alvast zo zorgvuldig invullen. Dat bespaart een hoop tijd tijdens het polibezoek, zodat er meer ruimte over blijft om ons te richten op de zorgvraag.

Voor een kind kan een bezoek aan het ziekenhuis erg indrukwekkend zijn en daarom proberen wij de kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te brengen door de aanwezigheid van speelgoed en kinderboeken in de wachtkamers. Wij streven ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat uw kind zo snel mogelijk geholpen kan worden.

Wat moet ik meenemen?

Bij een eerste polibezoek vragen wij aan u om het volgende mee te nemen;

  • Geldig identiteitsbewijs van uw kind;
  • groeiboekje;
  • huidige medicatie;
  • eventuele aanvullende informatie aangaande het ziektebeeld;
  • een aan u toegezonden en door u ingevulde vragenlijst.

Locaties

Spreekuren worden gehouden zowel op de kinderpoli Saxenburgh Groei in Hardenberg als ook op onze andere locaties.

Bekijk wachttijden