Naar hoofdinhoud

Logopedie

Welkom bij Logopedie

Wanneer u problemen ervaart op het gebied van stem, spraak, slikken, taal of communiceren kunt u terecht bij de afdeling Logopedie. De logopedist helpt u met het adviezen en oefeningen. Zo kunt u makkelijker communiceren met uw omgeving of voorkomt u problemen op het gebied van eten of drinken. De afdeling Logopedie maakt deel uit van de afdeling Revalidatie binnen het Saxenburgh Medisch Centrum, samen met de afdelingen Fysiotherapie, Ergotherapie, Diëtetiek en Maatschappelijk Werk.

Wat we doen

Logopedie houdt zich bezig met alle aandoeningen op het gebied van slikken, stem, spraak en taal. Maar ook met problemen met het begrijpen en uiten van gesproken taal, lezen of schrijven. Bij onze behandelingen staat het herstellen van de communicatie tussen u en uw omgeving centraal. Dat doen we met adviezen of oefeningen. Onze logopedisten kan ook om advies gevraagd worden bij problemen op het gebied van eten of drinken, wanneer er slikproblemen zijn of wanneer u een longontsteking krijgt doordat er voeding in de longen komt.

Hoe kunt u terecht bij Logopedie?

Een logopedist kan door middel van een verwijzing van een specialist in het ziekenhuis bij de behandeling worden betrokken. Meestal is de logopedist werkzaam op de afdeling beschouwend, maar ook op andere verpleegafdelingen kan logopedische begeleiding ingeschakeld worden.

Behandeling

Bij de eerste ontmoeting stellen we door middel van een vraaggesprek en eventueel logopedisch onderzoek vast hoe we uw klacht het beste kunnen behandelen. Daarna stellen we een behandelplan op waarin we samen met u kijken naar de beste behandelingsmogelijkheden. Deze kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:

Taal

Het begrijpen en produceren van woorden en zinnen. Daarbij hoort ook lezen en schrijven. Hiermee willen we uw communicatie verbeteren.

Spraak

De functies van de lippen, tong, kaak, gehemelte bij het uitspreken van woorden. Daarnaast oefent u ook de manier van spreken, zoals het spreektempo en de klanken.

Stem

Bij heesheid, schorheid of fluisterstem geven we oefeningen voor een juiste manier van ademen om de stem zo goed mogelijk te gebruiken.

Slikken

We kunnen de manier van kauwen en verwerken van voedsel in de mond en keel onderzoeken. We geven daarbij adviezen voor de juiste manier van slikken en soms de juiste voeding. Tijdens de logopedie werken we nauw samen met andere afdelingen, specialisten en soms uw naasten.

Polikliniek Logopedie

Soms wordt u al uit het ziekenhuis ontslagen terwijl de logopedie nog niet is afgerond. Dan zorgen we ervoor dat uw behandeling wordt overgenomen door een logopedist in uw woonomgeving. U kunt bij bepaalde problemen nog terecht op de polikliniek Logopedie in het Saxenburgh Medisch Centrum. Soms kunt u daar voor bepaalde behandelingen weer worden doorverwezen naar onze afdeling Logopedie.