Naar hoofdinhoud

Medische psychologie

Welkom bij medische psychologie

Een ernstige ziekte of aandoening heeft grote impact op uw leven. Daardoor kunt u te maken krijgen met psychische klachten, zoals onrust, angst of somberheid. Zulke klachten kunnen invloed hebben op uw welzijn en het beloop van de aandoening. Om die psychische klachten te behandelen kunt u terecht bij onze afdeling Medische Psychologie.

Wat we doen

De medisch psycholoog onderzoekt uw klachten met behulp van gesprekken of testonderzoeken. Vervolgens bepaalt u samen welke behandeling uw klachten kan verminderen. Met behulp van zo'n behandeling kunt u bijvoorbeeld leren omgaan met lichamelijke klachten, medisch onderzoek en zware behandelingen. Bij kinderen kan het helpen om bij ziekte de normale ontwikkeling beter te laten verlopen. En in sommige gevallen kan psychologische hulp zelfs lichamelijke klachten voorkomen of verminderen.

Aandoeningen

 • Emotionele klachten als gevolg van lichamelijke klachten, medisch onderzoek en/of behandeling
 • Klachten over bijvoorbeeld geheugen en concentratie, of veranderingen in emoties en gedrag na hersenschade of een ziekte
 • Omgaan met chronische ziekte (diabetes, chronische pijn, astma, epilepsie)
 • Klachten waarvoor geen, of slechts voor een deel, een lichamelijke oorzaak is gevonden (bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, conversie)
 • Ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen, zoals groei-, eet-, slaap- zindelijkheids-, motorische en spraaktaalproblemen
 • Trauma

Behandelingen

U kunt bij de psycholoog terecht wanneer u wordt doorverwezen. Vervolgens duurt een behandeling gemiddeld zo'n 4 tot 10 gesprekken. In deze gesprekken werkt u aan het verminderen van psychische klachten, het vergroten van psychologische veerkracht en leert u vaardigheden om met ziekten om te gaan of te voorkomen. Daarnaast bieden we trainingen om uw cognitieve (mentale) functies te verbeteren. Bij kinderen kan de behandeling bestaan uit individuele behandeling, ouderbegeleiding of een combinatie hiervan. Behandelingen kunnen bestaan uit:

 • Psycho-educatie
  Bij psycho-educatie krijgt u uitleg over welke factoren mogelijk van invloed zijn op het ontstaan van klachten en het blijven van klachten. Het geeft u belangrijke achtergrondinformatie en handvatten om met uw klachten om te leren gaan

 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van therapie. Het gaat over het denken en over het gedrag. Bij de cognitieve gedragstherapie gaan we ervan uit dat gedachten (cognities) invloed hebben op de stemming. Ook hebben onze gedachten invloed op ons gedrag en ons gedrag weer op ons gevoel. Denken, voelen en doen hangen dus met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Deze behandeling geeft inzicht in hoe dat bij u werkt en helpt bij het veranderen van gedrag of leefstijl.

 • Traumabehandeling
  Soms kan een trauma ervoor zorgen dat een medische behandeling niet goed kan worden uitgevoerd. Ook kan een heftige ervaring in het ziekenhuis zorgen voor psychische klachten zoals slaapproblemen, gedragsproblemen, somberheid of angst. Bij kinderen leidt dat soms tot een terugval in de ontwikkeling. Om deze trauma's te behandelen gebruiken we cognitieve gedragstherapie en/of EMDR.

 • Medische hypnose
  Medische hypnose is te vergelijken met dagdromen, maar dan met een doel. Deze behandeling kan bijdragen aan het verminderen van stress, het leren controle uitoefenen op de klachten en het vergroten van uw zelfvertrouwen.

 • Mindfulness
  Mindfulness is een aandachttraining waarbij u leert bewust uw aandacht te richten op waar u op dat moment mee bezig bent. Dit kan leiden tot meer rust, betere concentratie en maken van bewustere keuzes.

 • Cognitieve training
  Met cognitieve trainingen kunt u met computerprogramma’s (vaak online) uw mentale functies trainen, zoals concentratie en geheugen.

Veelgestelde vragen

Kan de huisarts ook naar de medisch psycholoog verwijzen?

Nee. Alleen de medische specialist van het ziekenhuis kan verwijzen.

Wordt de behandeling door de medisch psycholoog vergoed?

Ja. Deze wordt gefinancierd vanuit het budget van de medische behandeling