Naar hoofdinhoud

Verzorging na overlijden

Verzorging na overlijden

Bij Saxenburgh vinden we het belangrijk om respectvol om te gaan met onze bewoners. Zowel tijdens het leven als na de dood.

Afleggen en opbaren

Wanneer een bewoner komt te overlijden dan kan het afleggen en opbaren van de overledene in overleg met nabestaanden worden geregeld. Dit verschilt per locatie. Hier worden afspraken over gemaakt wanneer u bij ons komt wonen.

Schouwen, gereedmaken voor vervoer en tijdelijk koelen

Wanneer een bewoner van Saxenburgh overlijdt dan zorgen wij voor een goede schouw, het gereedmaken voor de laatste reis en het tijdelijk koelen van de overledene.

Vergoeding

Schouwen, gereedmaken voor vervoer en tijdelijk koelen wordt door Saxenburgh geregeld. De kosten voor het vervoer, afleggen en opbaren zijn voor rekening van de nabestaanden.