Naar hoofdinhoud

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Bij verschillende ziekten of aandoeningen kunt u behoefte hebben aan persoonsgebonden hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan orthopedische schoenen of incontinentiemateriaal. Saxenburgh beschikt over verschillende persoonsgebonden hulpmiddelen die in veel gevallen kunnen worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van uw indicatie.

Vergoeding

Bij een indicatie met behandeling

Persoonsgebonden hulp- en verzorgingsmiddelen worden bij verblijf met behandeling onder voorwaarden betaald vanuit de Wlz en geregeld door Saxenburgh. Of een hulpmiddel ten laste van de Wlz komt of niet, hangt af van uw individuele situatie. Dit beoordelen we per situatie.

Bij een indicatie zonder behandeling, VPT of MPT

Bij VPT en MPT zijn alle hulpmiddelen voor kosten van de cliënt. Deze kunt u eventueel verhalen op uw zorgverzekering of de Wmo.