Naar hoofdinhoud

Psychische zorg

Psychische zorg

Naast lichamelijke klachten kunt u bij het ouder worden ook verschillende psychische klachten ontwikkelen. Gevoelens van angst, eenzaamheid of somberheid zijn gebruikelijk. Op zo'n moment is psychische zorg belangrijk. Bij Saxenburgh bieden we verschillende mogelijkheden voor psychische zorg. De vergoeding hiervan is afhankelijk van uw indicatie.

Vergoeding

Bij een indicatie met behandeling

Wanneer u een verblijf met indicatie behandeling heeft zonder een psychische grondslag, heeft u recht op psychische zorg als deze volledig onderdeel is van de specifieke WLZ (Wet Langdurige Zorg) behandeling.

Bij een indicatie zonder behandeling

Bij een indicatie verblijf zonder behandeling, Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT)is psychische zorg geen vast onderdeel van de te leveren zorg. Als een behandeling in verband met de beperking nodig is, kan een WLZ (Wet Langdurige Zorg) behandeling aangevraagd worden bij het zorgkantoor. Als het zorgkantoor de aanvraag goedkeurt zijn de kosten voor Saxenburgh.