Naar hoofdinhoud

Tandheelkundige zorg

Tandheelkundige zorg

Als bewoner van onze Saxenburgh-locaties zorgen we er altijd voor dat u toegang heeft tot goede tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten. Daarbij kunt u gebruikmaken van de tandheelkundige zorg van Saxenburgh zelf, verzorgd door Mondzorgplus, of van uw eigen tandarts. De vergoedingen van deze zorg verschillen per persoon.

Vergoedingen

Bij een indicatie behandeling

Wanneer u op één van onze locaties woont met een indicatie of toelating behandeling, dan heeft u recht op zorg voor het gebit. vallen de reguliere tandartscontroles en verrichtingen die nodig zijn aan het gebit, onder de vergoedingen vanuit de WLZ IWet Langdurige Zorg).

Dus niet alle tandheelkundige zorg wordt (geheel) vergoed. Voor bepaalde behandelingen moet de tandarts eerst toestemming vragen bij het zorgkantoor. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een beugel, kroon en brug. Het kan zijn dat sommige van deze behandelingen niet door het zorgkantoor worden betaald en dat u of deze zorgverzekeraar deze kosten moet betalen.

Bij een indicatie zonder behandeling

Bij een indicatie verblijf zonder behandeling, Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) zijn de kosten voor tandheelkundige zorg altijd voor eigen rekening. Dit kunt u aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar.