Naar hoofdinhoud

Mevr. W.F. (Marieke) Tromp

Kinderarts

BIG-nummer 59065130301

Marieke Tromp is algemeen kinderarts bij de afdeling Kindergeneeskunde van het Saxenburgh Medisch Centrum. Hierin heeft ze speciale aandacht voor sociale pediatrie, eetstoornissen en kindermishandeling. Het werken in de kindergeneeskunde beschrijft ze als volgt:

"Ik heb bewust gekozen voor de algemene kindergeneeskunde in verband met de uitgebreide variatie aan problematiek met de afwisseling van de verschillende leeftijdsgroepen van 0-18 jaar. Uiteraard werken we hierin nauw samen met alle betrokken hulpverlenende instanties. Daarnaast heeft de kindernefrologie altijd mijn interesse gehouden, dus vind ik het ook leuk om samen met mijn collega kinderartsen en verpleegkundig specialisten de inrichting van onze poep- en plaspoli mede vorm te geven."

Opleiding & Werkervaring

  • Geneeskunde, Vrije universiteit Amsterdam
  • Promotie-onderzoek kindernefrologie AMC Amsterdam: onderzoek naar de kwaliteit van behandeling voor kinderen met nierdialyse en niertransplantatie
  • Opleiding tot kinderarts VUmc en AMC Amsterdam