Naar hoofdinhoud

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Passantentarieven

U kunt hier de actuele passantentarieven opvragen. Dit zijn de tarieven die Saxenburgh hanteert voor onderzoek en/of behandeling waarvoor het ziekenhuis geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Voor de zorg die onder de basisverzekering valt heeft Saxenburgh met de meeste zorgverzekeraars wel een contract.

De tariefdatum is de datum waarop het ziekenhuis de betreffende DBC (diagnose-behandelcombinatie) opent. Voor een nieuw ziektegeval is dit de datum waarop u voor het eerst de specialist bezoekt. Voorbeeld: als de DBC op 30 december is geopend, en u wordt in februari geopereerd, dan geldt het tarief van 30 december voor de hele DBC. De DBC wordt gedeclareerd nadat ze is afgesloten. De afsluitdatum hangt af van de landelijke regels, dit kan zijn 6 weken na een operatie en/of opname, of 3 maanden na de opening, of een jaar na de opening van een zogeheten vervolg-DBC.

Als de geleverde zorg onder een contract valt, sturen we de declaratie naar de verzekeraar. Houd er wel rekening mee dat de verzekeraar de declaratie achteraf nog verrekent met het eigen risico.
Als de zorg niet onder een contract valt, sturen we de declaratie naar de patiënt. De patiënt moet deze dan zelf aan het ziekenhuis betalen. Als de patiënt een aanvullende verzekering heeft voor de geleverde zorg, kan hij de kosten achteraf declareren bij zijn verzekeraar.

Wordt de zorg vergoed?

Het is dus belangrijk dat u, voordat het onderzoek of de (operatieve) behandeling daadwerkelijk gebeurt, weet of deze door uw verzekeraar wordt vergoed. N.B. een eenmalig consult bij een specialist valt altijd binnen een contract: als u na één zo'n consult geen verdere behandeling zou vragen, valt de (dan niet-operatieve) DBC sowieso onder het verzekeringspakket. Voor vragen over 'welke zorg wordt wel/niet door mijn verzekeraar vergoed' kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Voor vragen over 'wat kost het', als u zelf de rekening moet betalen, zie de tarievenlijst. Desgewenst kunt u contact opnemen met de Zorgadministratie van Saxenburgh. E-mail Zorgadministratie@sxb.nl of telefoonnummer (0523) 27 61 50.

DE TARIEVENLIJST

Dit is een lijst van ruim 5.500 regels. Ze beslaan ruim 100 pagina's A4. Misschien echter kunt u uw informatie hieronder al vinden.

Kijk ook eens hier:

Van röntgenfoto tot rekening
Hoe zit het met de kosten van mijn zorg?