Naar hoofdinhoud

Saxenburgh Thuis

Zorg bij dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte die grote invloed kan hebben in het leven van u en uw naasten.
De klachten ontwikkelen zich vaak langzaam en roepen veel vragen en onzekerheden op. Een vertrouwde en vaste contactpersoon kan dan ondersteuning bieden.

Wat kan de casemanager dementie voor u betekenen?

U kunt een beroep doen op een casemanager vanaf het moment dat er een vermoeden van dementie bestaat. Zij komt dan thuis met u kennismaken. Een casemanager begeleidt, denkt mee, adviseert, helpt bij het regelen van zorg en ondersteunt bij het maken van keuzes. Uiteraard gaat alles in goed overleg met u en uw naasten. Ook kan de casemanager overleggen met andere zorgverleners, zoals de huisarts, thuiszorg medewerkers, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut of psycholoog.

Wie is de casemanager dementie?

Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide HBO-professional. Zij is het vaste aanspreekpunt voor informatie en advies en wordt vaak gezien als steun en toeverlaat. De casemanagers van Saxenburgh (werkgebied de gemeente Hardenberg, Ommen en Dalfsen) maken deel uit van het dementie netwerk IJssel- en Vechtstromen. Binnen dit netwerk werken we samen met vele andere zorgorganisaties en casemanagers uit de omgeving. Op deze manier kunnen we kennis delen en snel schakelen met andere partijen.

Dementie op jonge leeftijd

Als u de diagnose dementie op jonge leeftijd heeft, kan de casemanager u thuis bezoeken. Saxenburgh heeft een casemanager die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met dementie op jonge leeftijd. De casemanager kijkt samen met u wat u, en uw gezin, nodig hebben. De casemanager helpt u met de keuze van de juiste zorg en begeleidt u en uw gezin bij de acceptatie van de diagnose. Stress kan het proces van dementie negatief beïnvloeden. Als het nodig is, neemt de casemanager daarom een aantal (regel)zaken van u over. Zij houdt contact met de behandelend arts en de zorgverleners die u op termijn bij uw ziekte gaan begeleiden.

Praktische informatie

De casemanager komt op afspraak bij u langs, en is daarnaast op aanvraag (telefonisch) beschikbaar. De begeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering, of valt binnen de WLZ indicatie. U bepaalt uiteraard zelf hoe vaak u de casemanager wilt zien of spreken en bespreekt samen met haar de wederzijdse verwachtingen. Heeft u vragen hebben of wilt u casemanagement dementie aanvragen? U kunt mailen naar: CMdementie@sxb.nl.

Casemanager dementie
Casemanagers dementie | Christel Veldman en Karin Schoonewille

Christel Veldman
06-40806563
c.veldman@sxb.nl

Karin Schoonewille
06-30698390
k.schoonewille@sxb.nl

Bent u huisarts?
Via zorgdomein kunt u een verwijzing doen voor casemanagement dementie.