Naar hoofdinhoud
Saxenburgh Thuis

De juiste zorg bij u thuis

Saxenburgh Thuis

Zorg bij dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte. Voor alle betrokkenen kan dit veel vragen oproepen. Met hulp van naasten en professionele hulp kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk in de eigen woonomgeving blijven. Een speciaal opgeleide verpleegkundige (casemanager dementie) biedt zowel de persoon met dementie als ook de mantelzorger(s) steun en begeleiding. Saxenburgh Thuis heeft hiervoor eens speciale zorgdienst ontwikkeld: Casemanagement Dementie. De casemanagers dementie van Saxenburgh Thuis zijn aangesloten bij het Dementie Netwerk IJssel en Vechtstromen en leveren deze specialistische zorg in Gramsbergen, Hardenberg en Ommen.

Specialistische zorg

Een casemanager dementie van Saxenburgh Thuis is een speciaal opgeleide verpleegkundige die begeleiding biedt aan de persoon met dementie en de mantelzorger(s). Ondersteuning van mantelzorger(s), meestal partner en kinderen is essentieel. Met de casemanager krijgen zij en de dementerende een vast aanspreekpunt. De hulp kan al starten als er sprake is van een zogenaamd niet-pluis gevoel, dus als er nog geen diagnose is gesteld. Om een casemanager dementie in te schakelen is geen verwijzing nodig.

De casemanager dementie kan naast begeleiding in het diagnosetraject, informatie geven over de ziekte en de gevolgen, ook emotionele ondersteuning bieden. Heeft u ondersteuning nodig in bijvoorbeeld het regelen van dagbesteding, ontzorgen van de mantelzorger(s) (respijtzorg), verzorging en verpleging thuis? De casemanager dementie overlegt (alleen met uw toestemming) indien nodig met de huisarts en andere zorgverleners. Denk aan de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut en EDOMAH therapeut (Ergotherapie bij Dementie voor Ouderen en Mantelzorgers Aan Huis).

Wet, regels en zorgmogelijkheden

Het is niet eenvoudig om de juiste route, procedures, wet-regelgeving te volgen in de zorg en bij dementie. Onze casemanager dementie biedt ook op dit vlak ondersteuning en denkt mee in de mogelijke routes die u kunt volgen.

Dementie op jonge leeftijd

Als u de diagnose dementie op jonge leeftijd heeft, kan de casemanager u thuis bezoeken. Saxenburgh heeft een casemanager die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met dementie op jonge leeftijd.

De casemanager kijkt samen met u wat u, en uw gezin, nodig hebben. De casemanager helpt u met de keuze van de juiste zorg en begeleidt u en uw gezin bij de acceptatie van de diagnose. Stress kan het proces van dementie negatief beïnvloeden. Als het nodig is, neemt de casemanager daarom een aantal (regel)zaken van u over. Zij houdt contact met de behandelend arts en de zorgverleners die u op termijn bij uw ziekte gaan begeleiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de thuiszorg, maatschappelijk werker, ambulant begeleider en andere betrokken disciplines. U bepaalt uiteraard zelf hoe vaak u de casemanager wilt zien of spreken en bespreekt samen met haar de wederzijdse verwachtingen.

Meer weten of vragen?

Heeft u vragen hebben of wilt u casemanagement dementie aanvragen? u kunt mailen naar: CMdementie@sxb.nl.

Bent u huisarts?

Via zorgdomein kunt u een verwijzing doen voor casemanagement dementie.