Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde is een breed vakgebied. Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind optreden. De kinderartsen behandelen kinderen van alle leeftijden: van pasgeborenen tot adolescenten. Ze stemmen de behandeling en begeleiding van kinderen af op hun leeftijd, lichaamsbouw, maar ook op hun ontwikkelingsniveau.

Voor aandoeningen als astma, diabetes, gedragsproblemen of problemen met zindelijkheid/ontlasting, beschikken wij over speciale behandelteams. Deze teams bestaan uit een kinderarts en een gespecialiseerde verpleegkundige, die nauw samenwerken met kinderfysiotherapeuten, longfunctie-assistenten en diëtisten of logopedisten in de regio.

Kwaliteit

Wij hechten bijzonder veel waarde aan kwaliteit en zijn er trots op dat dit ook door buitenstaanders wordt erkend. Wij zijn er trots op de onderstaande keurmerken te mogen dragen.

Drie Smiley's
Smileys worden toegekend op grond van de resultaten van een tweejaarlijks onderzoek dat de landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis verricht naar de faciliteiten voor kinderen en ouders in ziekenhuizen. Wij voldoen aan alle basiscriteria die aan de zorg worden gesteld.
 
Deze criteria houden onder andere in dat naast het aanwezig zijn van de ouders bij de inleiding van de narcose, het ontwaken uit de narcose en het bij hun kind aanwezig zijn op de afdeling, kinderen verpleegd worden door een kinderverpleegkundige op een kinderafdeling en niet op een afdeling voor volwassenen. Voor meer info www.kindenziekenhuis.nl

Klik hier voor de video's voorbereiding operatie kinderen.

Certificaat Baby Friendly Hospital en Zorg voor Borstvoeding
De Wereldgezondheidsorganistie ( WHO) en Unicef hebben ons het certificaat Baby Friendly Hospital toegekend.
 
Dit betekent dat wij voldoen aan de internationale criteria die zijn geformuleerd in het kader van het WHO/Unicef Baby Friendly Hospital Initiative. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan ons beleid, de opleiding van onze medewerkers en de kwaliteit van de zorgverlening en faciliteiten ten aanzien van borstvoeding.
In het voorjaar van 2014 heeft de afdeling opnieuw het certificaat behaald.

Behandelaars

                                                 

Dhr. G.J. van den Hoek   Dhr. G. Immink         Mevr. K.A. Zwager-Ankone       Mevr. G. Nolles               Mevr. W.F. Tromp

De kinderartsen zijn allen opgeleid tot algemeen kinderarts en daardoor in staat de meest uiteenlopende ziektebeelden te behandelen. Daarnaast hebben zij ieder hun eigen specialisatie.

Afdeling en Polikliniek

Kinder- en Jongerenafdeling
Polikliniek Kindergeneeskunde