Polikliniek Keel-neus-oorheelkunde (KNO)

De KNO artsen houden hun spreekuur zowel in Hardenberg als in Coevorden. Bij het eerste poliklinische bezoek wordt uitgebreid aandacht besteed aan uw klachten. Vervolgens wordt er lichamelijk onderzoek verricht waarbij de neus- oren en keel centraal staan.

Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit kan betekenen dat u op een ander spreekuur terug zult komen, bijvoorbeeld voor het bekijken van de neus-en bijholten, een allergietest of het laten uitvoeren van röntgenonderzoek. In sommige gevallen kan al tijdens het eerste polikliniek een behandeling worden uitgevoerd. Zo niet, dan krijgt u een afspraak voor een poliklinische ingreep, een dagbehandeling of een klinische opname. Gehoortesten proberen wij zoveel mogelijk tegelijk met een afspraak bij de KNO arts af te spreken.

Een bijzonder onderzoek wat slechts op twee locaties in Nederland plaatsvindt, is het bekijken van het strottenhoofd tijdens de inspanning (fietsen of hardlopen). Sommige patiënten (vaak jongeren) hebben last van de ademhaling tijdens de inspanning en gebruiken vaak al astma medicijnen. Af en toe ligt het probleem niet in de longen, maar in het strottenhoofd. Met een klein cameraatje kan dit dan in beeld gebracht worden, waarna een doeltreffende behandeling besproken kan worden.

 

Klik hier voor de wachttijden.

De meest voorkomende behandelingen bij kinderen zijn het verwijderen van neus- en/of keelamandelen en plaatsen van buisjes in de oren. Deze ingrepen worden poliklinisch gedaan. Veelvoorkomende behandelingen bij volwassenen zijn neus- en bijholteoperaties, zoals het rechtzetten van het neustussenschot, het kleiner maken van de neusschelpen of het schoonmaken van de bijholten. Bij volwassenen gebeurt dit meestal tijdens een opname. Daarnaast worden midden ooroperaties, stembandoperaties en snurkoperaties uitgevoerd. Voor een ingreep plaatsvindt, worden deze uitgebreid met u doorgenomen. Tijdens dit gesprek komen ook eventuele ongemakken en mogelijke complicaties aan bod, zodat u weet wat u te wachten staat. Speciaal voor kinderen is er een pedagogisch medewerker aanwezig, die uw kind op zijn of haar eigen niveau uitlegt geeft over de operatie. Bekijk daarnaast het Fotoboek 'Voorbereiding operatie kinderen'.