Polikliniek Kindergeneeskunde

Al onze kinderartsen zijn opgeleid tot algemeen kinderarts. Daardoor zijn zij in staat om het merendeel van de ziektebeelden te behandelen. Daarnaast heeft iedere kinderarts een speciaal aandachtsgebied, zoals kinderlongziekten, kindergastro-enterologie, nierziekten, gedragsproblemen enzovoorts.

De polikliniek kindergeneeskunde is gevestigd in het Viderusgebouw, gelegen aan de achterzijde van het Saxenburgh Medisch Centrum. De polikliniek is te bereiken via de Parallelweg/Verlengde Korte Steeg. Adres: Röpcke-Zweerslaan 2.

Wij streven ernaar om uw kind met de grootst mogelijke zorg te omringen. Daarom wordt op het moment dat uw huisarts besluit om uw kind te door te verwijzen naar onze kinderpoli, aan de hand van de zorgvraag al gekeken bij welke kinderarts uw kind het best op zijn of haar plek is. 

Specialisaties
Onze polikliniek kindergeneeskunde is onderverdeeld in verschillende specialisaties.

Poli pedagogische zorg
Door middel van gesprekken, vragenlijsten en observaties wordt advies en begeleiding gegeven aan ouders en kinderen op het gebied van pedagogische- en psycho-somatische problematiek, die al dan niet gerelateerd is aan chronische aandoeningen. Deze spreekuren worden op donderdag en vrijdag gehouden door een orthopedagoge en medisch pedagogen.

Kinderlong poli
Het doel van deze poli is het in kaart brengen van de benauwdheids klachten, ouders en kinderen voorlichten over astma en instructies geven over het medicatie gebruik. Het kinderlongteam bestaat uit een kinderarts, de kinderlongverpleegkundige, de fysiotherapeut en de thuiszorgverpleegkundige.

PEP poli (plas en poep poli) 
Als uw kind om welke redenen dan ook moeite heeft met het zindelijk worden, kunt u naar het kinderincontintentiespreekuur. Een kinderarts, kinderverpleegkundige en fysiotherapeute werken samen om het kind met plas- of poepproblemen te begeleiden in zindelijkheidstraining.

Kinderdiabetespoli
Zeker voor kinderen is het hebben van diabetes geen pretje, want diabetes heb je 24 uur per dag en alle dagen van het jaar. Het diabetesteam leert uw kind om zelf zijn of haar diabetes te behandelen, bijvoorbeeld door het zelf bepalen van bloedglucosewaarde, het toedienen van insuline en het omgaan met eten, bewegen en ziekte. Het diabetesteam bestaat uit een kinderarts, kinderdiabetes verpleegkundige, orthopedagoge en diëtiste.

Diabij is een samenwerkingsverband tussen kinderdiabetesteams van de ziekenhuizen in Assen, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Meppel. Diabij staat voor Diabeteszorg dicht bij huis. Vanuit dit kenniscentrum zal de zorg voor kinderen in de regio geleverd worden volgens nationale en internationale richtlijnen, waardoor de best mogelijke prognose ontstaat en de kans op complicaties wordt verkleind. Voor meer informatie over Diabij en diabetes bij kinderen verwijzen wij u naar www.diabij.nl

Anesthesie en opname bij kinderen
Aanvullende informatie over opname en operatie is te vinden in de folder Anesthesie en opname bij kinderen.

 

Klik hier voor de wachttijden.

Uw kind wordt naar ons doorverwezen door uw huisarts of ander specialisme. Voor uw allereerste bezoek ontvangt u van onze secretaressen een oproep en een vragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst thuis alvast zo zorgvuldig invullen. Dat bespaart een hoop tijd tijdens het polibezoek, zodat er meer ruimte over blijft om ons te richten op de zorgvraag.

Voor een kind kan een bezoek aan het ziekenhuis erg indrukwekkend zijn en daarom proberen wij de kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te brengen door de aanwezigheid van speelgoed en kinderboeken in de wachtkamers. Wij streven ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat uw kind zo snel mogelijk geholpen kan worden.

Wat moet ik meenemen?

  • Bij een eerste polibezoek vragen wij aan u om het volgende mee te nemen;
  • groeiboekje
  • huidige medicatie
  • eventuele aanvullende informatie aangaande het ziektebeeld
  • een aan u toegezonden en door u ingevulde vragenlijst

De kinderartsen komen naar u toe
Onze kinderartsen houden ook regelmatig spreekuur op diverse buitenpoli’s. Dit betekent kortere reis- en wachttijden voor u en uw kind. Door deze ‘buitenspreekuren’ komt onze slogan ‘goede zorg, dichterbij beter’ uitstekend tot uiting.