Naar hoofdinhoud

Regieverpleegkundige oncologie Ina Kosse vertelt over AYA-zorg

  • 16 mei 2023
  • 3 min. leestijd

Regieverpleegkundige oncologie Ina Kosse vertelt over AYA-zorg

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en na diagnose zitten ze vaak met veel vragen. Saxenburgh biedt deze patiënten vanaf heden leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na kanker. Regieverpleegkundige oncologie Ina Kosse heeft de afgelopen maanden een coördinerende rol gehad bij het uitrollen van dit mooie project bij Saxenburgh.

Ina: “Een AYA komt bij ons in beeld als zijnde een patiënt met een oncologische aandoening en daar hangt natuurlijk een geboortedatum aan. Je ziet dan direct: dit is een AYA. Door de implementatie van AYA-zorg en het inzetten van tools, gaat het meer bij ons leven als zorgprofessionals. AYA’s kampen met andere vragen; over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. We hopen dat de AYA zich straks meer gehoord en begrepen gaat voelen, doordat wij heel specifiek deze onderwerpen aankaarten en hulp inschakelen waar nodig.”

Voorbereidingen
In samenwerking met het landelijke AYA Zorgnetwerk, hebben Ina en haar collega’s zich de afgelopen maanden voorbereid op de implementatie van AYA-zorg. Ina: “We hebben een scholing gevolgd die wordt verstrekt via het AYA Zorgnetwerk. In Saxenburgh kom je AYA’s niet dagelijks tegen: in 2022 waren er 97 jongvolwassenen onder behandeling voor kanker. Daarom is het belangrijk dat AYA-zorg in het hele ziekenhuis goed is uitgerold. Zo is de scholing gedaan door collega’s in alle tumorgroepen, maar ook door onze teamleidster en collega’s in de revalidatiezorg.”

AYA-team

Het AYA-team bij Saxenburgh, met v.l.n.r.: Judith Kuper, Maureen Berenst, Rosanne Laarman, Ina Kosse, Gerline Bouwhuis en Edy Breukelman.

Vanaf 16 mei onderdeel van het AYA Zorgnetwerk
Saxenburgh is vanaf heden onderdeel van het landelijke AYA Zorgnetwerk. Daarmee kunnen jongvolwassenen met kanker nu ook in Hardenberg rekenen op een leeftijdsgerichte benadering. “Na diagnose nemen we een uitgebreide anamnese af, die wordt gefaciliteerd vanuit het AYA Zorgnetwerk. Daarmee is de basis uniform, in elk ziekenhuis. Afhankelijk van de uitkomst van die anamnese en de wensen van de patiënt kunnen we in gezamenlijk overleg extra ondersteuning inzetten en adviezen geven. We maken de zorg echt op maat, voor elke patiënt. De kracht van Saxenburgh is toch wel het houden van korte lijntjes, elkaar laagdrempelig weten te vinden. Daarnaast vaart Saxenburgh mee onder de vlag van het AYA-kenniscentrum van het UMC Groningen. Zij coördineren deskundigheidsbevordering in de regio, en over een AYA-MDO, waarin ook patiënten uit een algemeen ziekenhuis zoals Saxenburgh kunnen worden ingebracht. Als het voor ons te complex wordt, kunnen zij met ons meedenken. Deze adviezen kunnen wij weer bespreken met onze patiënten zonder dat zij daarvoor naar Groningen hoeven te reizen. Oftewel: Zorg dichtbij waar het kan en verder weg waar het moet!”

Ina spreekt enthousiast over het toepassen van AYA-zorg. Haar uitgangspunt is oog hebben voor elke patiënt en dus ook oog hebben voor een AYA. “Als je jong bent en je hebt kanker, dan heb je hopelijk nog een mooi leven voor je. En dat je kunt terugkijken: ik heb ooit kanker gehad. Maar kanker krijgen doet iets met je. Het verandert je toekomstbeeld, maar het geeft ook een bepaalde onzekerheid. En daarom mag er voor deze speciale groep ook speciale aandacht zijn door middel van AYA-zorg!”

Bekijk onze webpagina AYA-zorg voor meer informatie.