Naar hoofdinhoud

Zorg voor jongvolwassenen met kanker (AYA-Zorg)

Zorg voor jongvolwassenen met kanker (AYA-Zorg)

AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 39 jaar gediagnosticeerd met kanker. Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je met veel vragen zit, die specifiek zijn voor jouw leeftijd of jouw situatie. Bij Saxenburgh bieden wij specifieke AYA-zorg. Bij deze speciale AYA-zorgverleners, kun je in alle fases van je ziekte terecht met vragen over zaken die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben. Over bijvoorbeeld het afmaken van je studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Geen enkele vragen is te gek voor ons als AYA-team.

AYA team

Het AYA-team bij Saxenburgh, met v.l.n.r.: Judith Kuper (verpleegkundig specialist), Maureen Berenst (verpleegkundig specialist i.o.), Rosanne Laarman (regieverpleegkundige hematologie), Ina Kosse (regieverpleegkundige oncologie), Gerline Bouwhuis (mamacareverpleegkundige i.o.) en Edy Breukelman (teamcoördinator oncologie).

Teamfoto AYA-zorg Saxenburgh

De AYA-zorgverleners hebben regelmatig overleg met het team AYA-zorg. In dat team overleggen ze met een medisch specialist en maatschappelijk werker om de zorg nog verder te verbeteren. Indien nodig kunnen ook andere professionals, zoals een psycholoog, een geestelijk verzorger of een diëtiste geraadpleegd worden. De AYA-zorg neemt de behandeling van de ziekte of de controle afspraken niet over. Hiervoor blijft je eigen behandelend medisch specialist verantwoordelijk.

Rollen medewerkers AYA-zorg binnen Saxenburgh:

  • Gerline, mamacareverpleegkundige i.o , mamapoli
  • Judith, verpleegkundig specialist mama en colon poli
  • Ina, regieverpleegkundige oncologie
  • Maureen, verpleegkundig specialist i.o
  • Jolinde, oncologieverpleegkundige urologie
  • Marit, oncologieverpleegkundige oncologieafdeling
  • Rosanne, regieverpleegkundige hematologie
  • Zandra, oncologie fysiotherapeut i.o.
  • Edy, teamcoördinator oncologie

Samenwerking UMCG

Het AYA-team van het Saxenburgh werkt nauw samen met het UMCG en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel.

Meer lezen over AYA-zorg?

Regieverpleegkundige oncologie Ina Kosse vertelt er meer over!

Lees het interview

Vraag maar raak

Vragen kunnen over allerlei onderwerpen gaan. AYA-zorg wordt verleend volgens het ‘Ik en mijn …’ AYA-zorgconcept. Op de website van het AYA Zorgnetwerk vind je meer informatie over deze onderwerpen en een vragenlijst. Deze vragenlijst kan helpen om je gedachten en vragen op een rijtje te zetten, en je kunt 'm meenemen naar het ziekenhuis.

AYA-Zorg bollenfiguur

Afspraak maken

Wanneer een patiënt de diagnose kanker krijgt en in de AYA-leeftijd zit zal door de regieverpleegkundige of de verpleegkundig specialist een moment gepland worden om een AYA-anamnese af te nemen. Binnenkort kunnen AYA-patiënten de vragen uit de anamnese ook terugvinden in hun digitale patiëntenportaal. Zo kunnen zowel de patiënt als de zorgverlener zich voorbereiden op het anamnesegesprek.

Contact

We zijn bereikbaar via ayazorg@sxb.nl. Liever bellen? Dan kun je contact opnemen met je eigen regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor meer informatie over het AYA Zorgnetwerk en andere ziekenhuizen die AYA-zorg verlenen, kijk op www.ayazorgnetwerk.nl

AYA-zorg logo