Naar hoofdinhoud

Algemene hulpmiddelen

Algemene hulpmiddelen

Als u te maken krijgt met fysieke ongemakken kunnen hulpmiddelen goed van pas komen. Hiermee kunt u zich bijvoorbeeld beter voortbewegen of kunnen we betere zorg leveren. Dit gebeurt altijd in afstemming met de ergotherapeut en/of fysiotherapeut.

Deze middelen noemen we algemene hulpmiddelen en worden in de meeste gevallen aangeboden door Saxenburgh. Denk aan een rollator, hoog-laagbed, infuuspomp, tillift of een tijdelijk rolstoel.

Vergoeding

Met een indicatie behandeling en indicatie zonder behandeling

Voor cliënten die bij ons wonen met een indicatie verblijf met én zonder behandeling zijn algemene hulpmiddelen die nodig zijn om de zorg te kunnen bieden voor kosten van Saxenburgh.