09 oktober 2020

Aandacht voor gezondheidscontrole

Om besmetting met het coronavirus Covid-19 zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende maatregelen van kracht in onze organisatie. Eén van de maatregelen is de uitvraag naar gezondheidsklachten. Om onze zorg in goede banen te leiden, ondergaat iedereen die het ziekenhuis of de buitenpoliklinieken bezoekt, een noodzakelijke gezondheidscontrole. Deze gezondheidscontrole vindt plaats door middel van een vragenlijst.

Vragenlijst ziekenhuis
Voorafgaande aan uw bezoek aan het ziekenhuis of de polikliniek is het noodzakelijk thuis de vragenlijst gezondheidscontrole op de dag van het bezoek of de afspraak door te lezen. Heeft u één van de vragen beantwoord met ja, neem dan contact op met de polikliniek/afdeling.
Ook vragen wij u de folder Corona (COVID-19) maatregelen ziekenhuiszorg Saxenburgh door te nemen.

Samen krijgen we het coronavirus onder controle.