09 oktober 2020

Aandacht voor gezondheidscontrole

Om besmetting met het coronavirus Covid-19 zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende maatregelen van kracht in onze organisatie. Eén van de maatregelen is de uitvraag naar gezondheidsklachten. Om onze zorg in goede banen te leiden, ondergaat iedereen die het ziekenhuis of de buitenpoliklinieken bezoekt, een noodzakelijke gezondheidscontrole. Deze gezondheidscontrole vindt plaats door middel van een vragenlijst. Voor een bezoek aan onze ouderenzorglocaties dient u zich eerst aan te melden via saxenburgh.boekeenbezoek.nl.

Vragenlijst ziekenhuis
Voorafgaande aan uw bezoek aan het ziekenhuis of de polikliniek is het noodzakelijk thuis de vragenlijst gezondheidscontrole op de dag van het bezoek of de afspraak door te lezen. Heeft u één van de vragen beantwoord met ja, neem dan contact op met de polikliniek/afdeling.
Ook vragen wij u de folder Corona (COVID-19) maatregelen ziekenhuiszorg Saxenburgh door te nemen.

Ouderenzorg
Voor een bezoek aan onze ouderenzorglocaties dient u zich eerst aan te melden via Boek een bezoek.
Deze registratie is noodzakelijk om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op een locatie zijn. Bovendien is met behulp van deze registratie, als dat nodig is, snel contactonderzoek te regelen door de GGD. Onder het tabblad: Bezoek ouderenzorg leest u uitgebreidere informatie over het boekingssysteem.
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u op een veilige manier gebruik kunt maken van de onze zorgvoorzieningen. U kunt zonder zorgen komen, mits u zich aan de maatregelen houdt.

Samen krijgen we het coronavirus onder controle.