Naar hoofdinhoud

Jong en kanker: dat verandert alles | Leeftijdsspecifieke zorg nu ook beschikbaar in Saxenburgh

  • 16 mei 2023
  • 4 min. leestijd

Jong en kanker: dat verandert alles | Leeftijdsspecifieke zorg nu ook beschikbaar in Saxenburgh

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Saxenburgh biedt deze patiënten vanaf heden leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. Deze AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na kanker.

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. Ook speelt erfelijke analeg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. De medische behandeling dient daarom zoveel als mogelijk afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

AYA-zorg in Saxenburgh

Saxenburgh is vanaf heden onderdeel van het landelijke AYA Zorgnetwerk. Daarmee kunnen jongvolwassenen met kanker nu ook in Hardenberg rekenen op een leeftijdsgerichte benadering. “Na diagnose nemen we een uitgebreide anamnese af, die wordt gefaciliteerd vanuit het AYA Zorgnetwerk. Daarmee is de basis uniform, in elk ziekenhuis. Afhankelijk van de uitkomst van die anamnese en de wensen van de patiënt kunnen we in gezamenlijk overleg extra ondersteuning inzetten en adviezen geven. We maken de zorg echt op maat, voor elke patiënt. De kracht van Saxenburgh is toch wel het houden van korte lijntjes, elkaar laagdrempelig weten te vinden.”, vertelt regieverpleegkundige oncologie Ina Kosse. Het AYA-team van Saxenburgh heeft regelmatig overleg met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de medisch specialist en de psycholoog. “Als je jong bent en je hebt kanker, dan heb je hopelijk nog een mooi leven voor je. En dat je kunt terugkijken: ik heb ooit kanker gehad. Maar kanker krijgen doet iets met je. Het verandert je toekomstbeeld, maar het geeft ook een bepaalde onzekerheid. En daarom mag er voor deze speciale groep ook speciale aandacht zijn door middel van AYA-zorg!”, aldus Ina Kosse.

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van het Saxenburgh werkt samen met het UMCG en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: ‘Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet."

Meer informatie
Bekijk onze webpagina AYA-zorg voor meer informatie. Ook vertelt regieverpleegkundige oncologie Ina Kosse meer over AYA-zorg in dit interview.

AYA-team Saxenburgh

Het AYA-team bij Saxenburgh, met v.l.n.r.: Judith Kuper, Maureen Berenst, Rosanne Laarman, Ina Kosse, Gerline Bouwhuis en Edy Breukelman.