Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL)

Op de polikliniek maag-, darm- en leverziekten (MDL) kunnen patiënten terecht voor klachten en aandoeningen met betrekking tot het spijsverteringsstelsel. De MDL-arts gespecialiseerd in aandoeningen van het gehele maag-darmkanaal, de alvleesklier, galwegen en de lever. Ook zaken als (onder)voeding behoren tot het terrein van de MDL-arts. Verder is de MDL-arts degene die bijvoorbeeld maag-of darmonderzoeken verricht m.b.v. een flexibele kijker (endoscoop).

Bezoek aan de polikliniek

Op verwijzing van uw huisarts, specialist of een andere externe verwijzer heeft u een gesprek met maag- darm- leverarts waarin u over uw situatie en klachten vertelt. Lichamelijk onderzoek kan deel uit maken van het eerste bezoek. Na het gesprek en het lichamelijk onderzoek worden de bevindingen van de arts met u besproken. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn zoals bloedonderzoek, röntgenfoto’s enz. Er wordt voor u een vervolgafspraak gemaakt om de uitslagen van onderzoeken met u te bespreken. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden over uw behandeling.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een bezoek aan uw arts. Meer informatie over voorbereiding en het bezoek aan de polikliniek vindt u op pagina Voorbereiding.

Endoscopie

De endoscopie is een belangrijk onderdeel van de MDL-ziekten. Het staat letterlijk voor: van binnen kijken. Een endoscoop is een flexibele buis, waarin een minicamera is bevestigd. De beelden worden direct op een monitor gezien. Met endoscopisch onderzoek wordt niet alleen van binnen in de darm of maag gekeken, maar ook mogelijk weefselonderzoek verricht en zo nodig worden aandoeningen direct behandeld, zoals bijvoorbeeld poliepverwijdering, een bloeding gestopt enz. Ook het plaatsen van voedingssondes (PEG catheter) via de buikwand gebeurd d.m.v. endoscopie.

Endoscopische onderzoeken
Er zijn verschillende soorten endoscopische onderzoeken die de scopiërend internisten en MDL-artsen uitvoeren in het endoscopie-centrum, onder andere:
• onderzoek slokdarm, maag en twaalfvingerige darm (gastroscopie)
• onderzoek dikke darm en zonodig laatste traject dunne darm (coloscopie)
• onderzoek laatste segment dikke darm (sigmoïdoscopie)

Een aantal van deze onderzoeken worden onder sedatie gedaan en daarom in dagopname verricht. Uitgebreide informatie over bovenstaande onderzoeken ontvangt u van uw arts, de poli-assistente en/of de endoscopieverpleegkundige.

Klik hier voor de wachttijden.

Sinds 2014 kent Nederland een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt tussen 2014 en 2019 stapsgewijs ingevoerd. Wanneer u een uitnodiging krijgt, hangt af van uw geboortejaar.

Het doel: darmkanker vroeger opsporen en zo de overlevingskansen van patiënten vergroten. Indien er bloed is aangetroffen in uw ontlasting, middels de ontlastingtest van het Bevolkingsonderzoek, kunt u voor nader onderzoek terecht in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Kosten deelname bevolkingsonderzoek
De kosten van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden door de overheid betaald. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Als in uw test afwijkingen worden gevonden, komt u in aanmerking voor een inwendig kijkonderzoek (coloscopie). De kosten van dat onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken of behandelingen vallen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Maar let op, want dit kan betekenen dat u het eigen risico van uw zorgverzekering aanspreekt.

Wanneer uzelf of iemand in uw omgeving wordt geconfronteerd met een bepaalde ziekte of aandoening, kan dat veel vragen oproepen. In zo’n geval bent u bij een patiëntenvereniging aan het goede adres. Zij behartigen belangen van patiënten, zorgen voor informatie, zetten zich in voor onderzoek en brengen lotgenoten met elkaar in contact. 
 
Adressen en informatie over patiëntenverenigingen vindt u via de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Deze federatie maakt zich hard voor patiëntenrechten, goede informatie en financiële solidariteit en is te vinden op www.npcf.nl.

Andere patiënten verenigingen :

www.mlds.nl 
De website van de Maag Lever Darm Stichting biedt informatie over allerlei aandoeningen aan maag, lever en darmen. U vindt de informatie onder Bestellen/Downloaden.

www.crohn-colitis.nl 
De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland geeft voorlichting over beide chronische darmziektes.

www.leverpatientenvereniging.nl 
Op de website van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) vindt u informatie over aandoeningen van de lever en/of galwegen, waaronder hepatitis

http://www.kwfkankerbestrijding.nl

http://www.spijsvertering.info

http://www.stoet.nl (opsporing erfelijke tumoren)

http://www.barrett.nl

http://www.glutenvrij.nl  (Ned. Coeliaki Vereniging)