Naar hoofdinhoud

Verloskunde

Welkom bij verloskunde

De afdeling verloskunde is onderdeel van het Vrouw Kind Centrum van Saxenburg Medisch Centrum. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat het verloskundig team klaar om u optimaal te begeleiden tijdens de zwangerschap en bevalling.

Tijdens de zwangerschap

Wanneer zwanger bent, kunt u vroeg in de zwangerschap naar het ziekenhuis worden verwezen als er een medische indicatie is. Heeft u bijvoorbeeld diabetes, een hoge bloeddruk of bent u zwanger van een meerling dan krijgt u vanaf het begin controles in ons ziekenhuis. Het is ook mogelijk dat u later in de zwangerschap door uw eigen verloskundige naar het ziekenhuis wordt verwezen. Dit kan bijvoorbeeld als u tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk krijgt, de baby in stuit ligt of als u eerder bevallen bent met een keizersnede. Er zijn nog veel meer redenen, uw eigen verloskundige zal dit wanneer het aan de orde is met u bespreken.

Tijdens de bevalling

Bent u onder controle bij de verloskundige uit de eerstelijnspraktijk? Dan kan u meestal zelf kiezen waar u wilt bevallen: thuis of in het ziekenhuis. Wanneer er sprake is van een medische indicatie, zal het advies zijn om in het ziekenhuis te bevallen. Ook is het altijd mogelijk om tijdens of na de bevalling verwezen te worden wanneer er problemen zijn waarvoor u onze hulp nodig hebt.

Polikliniek verloskunde

De gynaecologen en verloskundigen houden spreekuur in het Saxenburgh Medisch Centrum en op diverse buitenlocaties.

Goed voorbereid tijdens het spreekuur
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een bezoekje aan uw arts. Het is verstandig om vooraf op te schrijven wat u precies wilt vragen en welke informatie u kwijt wilt. Dat is prettig voor uw arts, maar zeker voor uzelf.

Op de afdeling

Onze afdeling beschikt over 3 verloskamers, waarvan een met vast bad. Tevens zijn er opblaasbare bevalbaden aanwezig, waardoor op elke verloskamer kan worden bevallen in bad. Streven is gezinsgerichte zorg, waarbij moeder en kind bij elkaar blijven en enkel van elkaar worden gescheiden als dit medisch noodzakelijk is. Ook voor de partner is er ruimte tot overnachten. Indien het noodzakelijk is dat een kind wordt opgenomen, maar er sprake is van een gezonde moeder, bestaat de mogelijkheid tot rooming-in.

Aandoeningen

Verloskunde

Verloskunde is het specialisme dat zich richt op zwangerschap, inclusief de zorg rondom een bevalling, voor zowel moeder als kind. Een andere naam voor verloskunde is obstetrie.

Wanneer u een medische indicatie heeft, wordt uw zwangerschap begeleid door een gynaecoloog en/of een klinisch (tweedelijns) verloskundige. De controles en de bevalling vinden dan in het ziekenhuis plaats. Wanneer u weer naar huis gaat na de bevalling, verzorgt de verloskundige van een praktijk bij u in de buurt de zorg in de kraamperiode (de tijd na de bevalling).

Ons team

Op de afdeling verloskunde werken klinisch verloskundigen, verpleegkundigen, gynaecologen. Ook zijn er verloskundigen en verpleegkundigen in opleiding en coassistenten aanwezig.

Het hele team

Impressie verloskamer met bevalbad

Zwangerschapsvoorlichting

Saxenburgh heeft 5 zwangerschapsvoorlichtingen per jaar. De avonden worden georganiseerd om aanstaande ouders voor te bereiden op de komst van de baby bij een eventuele ziekenhuis opname. Het doel van deze avonden is om de aanstaande ouders goed te informeren, zodat er uiteindelijk met een goed gevoel op de zwangerschap en bevalling kan worden teruggekeken.

De voorlichting vindt voorlopig online plaats en duurt van 19.30 - 21.00 uur. Deelname is gratis.

U kunt zich via onderstaande formulier aanmelden. Op de dag van de voorlichtingsavond ontvangt u een e-mail van de afdeling met de link om deel te nemen aan de voorlichting.

Let op: dit bericht kan ook in de spam terecht komen.

Locaties

Op verschillende poli's houden wij spreekuur.

Bekijk wachttijden