Naar hoofdinhoud

Saxenburgh Clara Feyoena Heem

Eind 2022 heeft Saxenburgh op het terrein van Clara Feyoena Heem 80 appartementen gerealiseerd voor kleinschalig wonen in groepsverband voor mensen met vergevorderde dementie, somatische zorg en crisisopvang.
Tezamen met de reeds aanwezige 60 appartementen voor revalidatiezorg in het Chalet is er dan een compleet aanbod van ouderenzorg op één terrein.

Impressie Saxenburgh Clara Feyoena Heem
Lees alle berichten over Saxenburgh Clara Feyoena Heem

Herontwikkeling terrein Aleida Kramer

Op het terrein van het voormalige dagziekenhuis Aleida Kramer in Coevorden verschijnen over enkele jaren woonvoorzieningen voor mensen met vergevorderde dementie. Nieuwe inzichten, mede gebaseerd op landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en wonen voor ouderen, vormen voor ons daarbij de leidraad. Nieuwbouw van Zorgcentrum Aleida Kramer gaat zeker door. Zodra de plannen concreter zijn, maken wij deze bekend.

Saxenburgh Medisch Centrum

Met het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum bouwden wij een compact en duurzaam ziekenhuis. Compact, maar met een compleet aanbod van medisch specialistische zorg voor de inwoners van het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

Het Saxenburgh Medisch Centrum is per september 2020 in gebruik genomen.

Gezondheidscentrum De Veltstroom

In Coevorden-Dalen ontwikkelde Saxenburgh in samenwerking met alle huisartsen een anderhalvelijnscentrum. In dit centrum werken sinds februari 2019 medisch specialisten, huisartsen, apotheker en paramedici intensief samen.

De Veltstroom