Naar hoofdinhoud

Clara Feyoena Heem

Welkom bij Clara Feyoena Heem

Zorgcentrum Clara Feyoena Heem ligt in de wijk Heemse Hardenberg. Wonen in zorgcentrum Clara Feyoena Heem is geschikt voor ouderen die intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld dementie of ernstige lichamelijke problemen hebben en daardoor niet thuis kunnen wonen.

Binnen Clara Feyoena Heem werken we met een individueel zorgleefplan. Dit is een persoonlijk plan, waarin alle zorg en behandeling die u nodig heeft wordt vastgelegd. Het zorgleefplan maken we in overleg met u en uw familie, huisarts en eventueel mantelzorgers. Het zorg- en behandelteam bestaat uit bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, Eerst-Verantwoordelijke-Verzorgende, psycholoog en fysiotherapeut. We willen dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt. Heeft u een vogel, kat, hond of vissen? Op enkele afdelingen mag u uw huisdier gewoon meenemen, zolang u het dier zelf kunt verzorgen en het geen overlast veroorzaakt.

De zorg die we bieden

Zorgcentrum Clara Feyoena Heem biedt veschillende vormen van zorg aan. Voor mensen met lichamelijke problemen en revalidatiezorg zijn de afdelingen de Schouwe en de Baander. Voor mensen met psychogeriatrische- of geheugenproblemen zijn er de afdelingen de Delle, de Esch, de Marke en het Veurhuus. De afdelingen bestaan uit één- en meerpersoonskamers.

Activiteiten voor bewoners

Zolang de gezondheid het toelaat willen we zoveel mogelijk in beweging blijven. Daarom gaan we er regelmatig op uit naar het bos, het strand, een concert of naar een tuincentrum. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten voor bewoners. Denk bijvoorbeeld aan spelletjesmiddagen, evenementen of creatieve activiteiten. Op Clara Feyoena Heem zijn dat bijvoorbeeld:

  • Timmeren en houtbewerken
  • Sjoelclub
  • Bakmiddag
  • Tekenclub
  • Bloemschikken
  • Optredens
  • Feestmaand in mei

Wijksteunpunt

Behalve een woon- en zorgfunctie, heeft Clara Feyoena Heem ook de functie van wijksteunpunt, een ontmoetingsplek voor cliënten van het woon-zorgcomplex en de mensen uit de buurt. Samen iets eten of drinken, de krant lezen, praatje maken, een activiteit ondernemen, als vrijwilliger meewerken, het kan hier allemaal.

Activiteiten

Zolang de gezondheid het toelaat willen we zoveel mogelijk in beweging blijven. Daarom gaan we er regelmatig op uit naar het bos, het strand, een concert of naar een tuincentrum. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten voor bewoners en omwonenden.

Diensten

We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse leven. Daarom bieden we niet alleen passende zorg, maar ook verschillende diensten waar u gebruik van kunt maken.

Cliëntenraad

We vinden het bij Saxenburgh belangrijk dat cliënten meedenken en meebeslissen over ons beleid. Daarom heeft elke locatie een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad Clara Feyoena Heem vertegenwoordigt de cliënten van deze locatie. De raad controleert het beleid van het locatiemanagement en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij staat de kwaliteit van de leefomstandigheden voorop. Iedere lokale cliëntenraad is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Saxenburgh.

U kunt als cliënt, familielid, zaakwaarnemer of contactpersoon zelf lid worden van de cliëntenraad. Wilt u deelnemen? Neem contact op met de cliëntenraad, vraag ernaar bij de receptie of informeer bij de locatiemanager.

Meer over de cliëntenraad

Zorgcontact

Voor al uw vragen over de zorg op deze locatie. Neem contact op met Zorgcontact.

Wonen met zorg
Lees meer: Praktische informatie

Links

Externe links