Gynaecologie en verloskunde

De afdeling Gynaecologie en Verloskunde biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot meer complexe ziektebeelden en problematiek.

Een gynaecoloog verricht onderzoek en behandeling, onder andere via operatieve ingrepen. Verloskunde – ook obstetrie genoemd – is het specialisme dat zich bezighoudt met zwangerschap, prenatale diagnostiek en bevalling. Verloskundigen die in het ziekenhuis werken, worden klinisch of 2e-lijns verloskundigen genoemd. Zij werken in de verloskamer, op de polikliniek en op de afdeling. Daar begeleiden ze zwangerschappen en bevallingen met een verhoogd risico.

Vier deelgebieden

De afdeling Verloskunde en Gynaecolgie onderscheidt vier deelgebieden binnen patiëntenzorg:

 1. Verloskunde
 2. Algemene Gynaecologie
 3. Oncologische Gynaecologie
 4. Voortplantingsgeneeskunde

Behandelaars                                   

Mevrouw. E.J.C.E. Jansen    Mevrouw. K. Stibbe       Mevrouw M.D. Wüst   

De heer J.M. Bouma (niet op foto)  Mevrouw M.T. Miedema (niet op de foto)

De meeste gynaecologen verrichten hun taken binnen alle vier deelgebieden. Het team van medische zorgverleners bestaat verder uit tweedelijns verloskundigen. De verloskundigen werken zelfstandig onder verantwoordelijkheid van-, of in samenspraak met de gynaecoloog. Verder bestaat ons team bestaat uit:

 • teamcoach
 • obstetrie(& gynaecologie) verpleegkundigen
 • verpleegkundigen niveau 4
 • leerling verpleegkundigen en stagiairs
 • roomservice medewerkers
 • afdelingssecretaresses
 • lactatiekundige
 • vrijwilligers (’s ochtends)

Naast de zorg voor de patiënt zijn medewerkers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijsactiviteiten aan studenten geneeskunde en andere toekomstige zorgverleners.  Bij alle werkzaamheden staat “de patiënt” in woord en daad centraal. Het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg is een continu proces waarbij alle medewerkers zijn betrokken.

Zwangerschapsvoorlichting

Wilt u zich voorbereiden op de bevalling en bent u benieuwd hoe onze kraamsuites eruit zien? Bekijk het filmpje op onze speciale pagina. Kraamvrouwen en kraamsuites

Aanmelden voor een zwangerschapsvoorlichting kan door het formulier in te vullen. Bekijk de pagina hier.

Deelspecialisme, poliklinieken & afdelingen

Wilt u meer informatie over een afdeling, behandeling of onderzoek? Kijk dan ook eens in het overzicht.