Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde

Op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde heeft u een afspraak met de gynaecoloog, arts-assistent of verloskundige. Vrouwen (en hun partner) die naar de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde komen, hebben daar een afspraak. Dit kan voor verschillende dingen zijn.

Poliklinische Spreekuren

Poliklinische spreekuren worden gehouden in zowel het Saxenburgh Medisch Centrum als op diverse buitenlocaties. Hier kunt u na verwijzing door de huisarts, terecht met vragen, problemen en behandeling op het gebied van:

 • menstruatie
 • verzakkingen
 • urine incontinentie
 • anticonceptie
 • menopauze
 • afwijkend uitstrijkje
 • vleesbomen
 • vruchtbaarheidsproblemen en behandeling
 • prenatale screening en diagnostiek
 • 20-weken-echo: om te onderzoek of er kans is op aangeboren afwijkingen
 • zwangerschapscontroles
 • nacontrole zwangerschap of operatie

Bekijk de folder 'Uitstrijkje, coloscopie, lisexcisie en conisatie' van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie hier.


Bevallen in het ziekenhuis

De meeste vrouwen in Nederland willen graag thuis bevallen. Soms heeft u echter geen keuze en moet u in het ziekenhuis bevallen. In een aantal gevallen kan dit onder verantwoordelijkheid van uw eigen verloskundige, bijvoorbeeld als er tijdens uw huidige zwangerschap geen complicaties waren, maar u bij een vorige bevalling veel bloed heeft verloren. Dit noemt men mediumrisk, hierbij zal een verpleegkundige aanwezig zijn.

 

Klik hier voor de wachttijden.

U gaat op medische indicatie in het Vrouw&Kindcentrum van het Saxenburgh Medisch Centrum bevallen. Medische indicatie betekent dat u een verhoogd risico heeft tijdens de zwangerschap en/of bevalling en/of kraambed. In principe wordt u alleen opgenomen voor de bevalling; dit betekent dat u 24 uur, in bijzondere gevallen iets langer, in het ziekenhuis bent. De bevalling zal door de de verloskundige begeleid worden, zij heeft direct contact met de gynaecoloog indien nodig. Bij een poliklinische bevalling assisteert een kraamverzorgende die na de bevalling met de kraamvrouw naar huis gaat. Het kan echter ook zo zijn dat u onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog moet bevallen. Deze zorg kan onder supervisie van de gynaecoloog door de tweedelijns verloskundige worden uitgevoerd.